De onderzoekers namen de gelegenheid te baat om een aloude aanname te testen. Als iemand meer zout binnenkrijgt, maakt hij meer urine aan. Tot nu toe ging men er vanuit dat meer drinken die extra urineproductie mogelijk maakt.

Dat blijkt niet het geval. Er speelt een ander mechanisme mee, dat juist water bespaart.

Tijdens hun verblijf kregen de proefpersonen verschillende hoeveelheden zout in hun eten gedurende 29 dagen. Hoe zouter de maaltijden, hoe groter het hongergevoel bleek te worden. Daar kwam bij dat ze juist minder gingen drinken. In de urine nam de zoutconcentratie wel toe.

In een opvolgende muizenstudie ontdekten de onderzoekers welk mechanisme een rol kan spelen. Bij een hogere zoutconsumptie maakt het lichaam meer ureum aan. Dit ureum onttrekt watermoleculen aan de urine en slaat dit water op in de nieren en het lichaam. Zo blijft de waterbalans in het lichaam goed. Nadeel van dit mechanisme is dat het relatief veel energie kost om ureum aan te maken. Dat zou de verklaring kunnen zijn voor het versterkte hongergevoel dat ze in de muizenstudie konden vaststellen. In het experiment met mensen zagen ze daar slechts mogelijke aanwijzingen voor.
Dit artikel afdrukken