Onderzoekers van de University of Georgia volgden 122 mensen tussen 18 en 65 jaar die op een vakantie van 1 tot 3 weken gingen. Een week voor de vakantie verzamelden de onderzoekers van alle deelnemers data over lengte, gewicht, BMI, bloeddruk en middel-heup-ratio. Uit de meting zes weken na de vakantie bleek dat 61% van de mensen aangekomen was tijdens de vakantie met gemiddeld bijna een halve kilo.

Alcoholgebruik verdubbeld
Het onderzoek bracht een grote variatie tussen de deelnemers aan het licht. Sommigen vielen af, terwijl anderen meer dan 3 kilo aankwamen. Eén van de factoren die met name bijdroeg aan de gewichtstoename was de toename in calorieën, voornamelijk uit alcohol. Voor de vakantie dronken mensen gemiddeld 8 glazen per week, tijdens de vakantie verdubbelde dit.

Lagere bloeddruk
Vakantie blijkt ook meetbare voordelen op te leveren. Mensen ervoeren minder stress en er was een lichte daling te zien in de systolische bloeddruk die ook zes weken na de vakantie nog meetbaar was. Tijdens de vakantie waren mensen fysiek actiever dan normaal. Of deze voordelen opwegen tegen de nadelen van de gewichtstoename is nog niet duidelijk.

Alamerend
Aangezien de gemiddelde Amerikaan jaarlijks een halve tot een hele kilo aankomt, noemen de onderzoekers de gewichtstoename tijdens de vakantie een alarmerende trend. “Als je per jaar een kilo aankomt, waarvan driekwart daarvan in een periode van 1 tot 3 weken, dan is dat een substantiële gewichtstoename in korte tijd,” aldus Cooper. “Tenzij je erg op je gewicht let, merk je een halve of hele kilo extra niet. Mensen realiseren zich niet dat het gebeurt en daarom doen ze na afloop van de vakantie ook geen moeite het er weer af te krijgen.”

De studie bevestigt het concept van ‘sluipende obesitas'. Dat is een patroon waarbij mensen gedurende langere tijd ongemerkt aankomen. Uiteindelijk leidt het tot overgewicht of obesitas en de bijkomende gezondheidsvraagstukken.

Fotocredits: Cocktail on the beach, Pixabay
Dit artikel afdrukken