Het aanbod eetbare insecten in de winkels en verwerkt in onder meer koekjes groeit omdat insecten per gram voer veel eiwit opleveren. Insecten gelden daarom als een duurzamere bron van dierlijke eiwitten dan grotere en warmbloedige dieren.

Dat was reden voor onderzoekers van de Universiteit van Antwerpen (UvA) om na te gaan of kweekinsecten (denk aan sprinkhanen, wormen, vliegenlarven en kevers) - een nog amper gereguleerde teelt - contaminanten, technische taal voor vervuiling en onveilige stoffen, bevatten. Ze keken vooral naar hormoonverstorende eigenschappen, zoals persistente organische verontreinigende stoffen (POP's), weekmakers en brandvertragers (FR's).

Onder begeleiding van professor Adrian Covaci deden dr. Giulia Poma en haar collega’s onderzoek naar de verontreinigingsniveau's van deze stoffen in eetbare insecten. In vijf Europese en drie Aziatische landen bestelden ze voor menselijke consumptie gekweekte sprinkhanen, kevers, vlinders, libellen en andere insecten. De dieren werden uitgebreid geanalyseerd, onder meer met gas- en liquid chromatografie-massaspectrometrie.

De onderzoekers constateerden dat de chemische besmetting sterk varieerde, afhankelijk van de soort, het productieproces en het land van herkomst. Niettemin vonden ze het niveau van vervuiling "over het algemeen laag en vergelijkbaar met andere veelgebruikte dierlijke producten”.

”Als we de resultaten vergelijken met de toelaatbare waarden, kunnen we concluderen dat het risico op schadelijke gezondheidseffecten door blootstelling aan de geanalyseerde organische stoffen via consumptie van de geanalyseerde insectensoorten onwaarschijnlijk is”, zegt Poma.

We vroegen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit na of insecten inmiddels als een normaal levensmiddelen kunnen worden gezien. De kleine beestjes golden immers tot voor kort als een novel food. Een aantal is inmiddels toegelaten als gangbaar voedsel. Er zijn nog geen specifieke eisen ten aanzien van contaminanten. Het onderzoek van de UvA lijkt aan te geven dat die niet nodig zijn.
Dit artikel afdrukken