De winning van schaliegas brengt mogelijke risico's met zich mee voor de bodemgesteldheid, watervuiling en de landbouw. Dat geldt met name voor de kleine, maar intensief gebruikte oppervlakte van ons land. Daarom is er al geruime tijd grote oppositie tegen de wens van het kabinet om de exploitatie van schaliegas te faciliteren.

Minister van Economische Zaken Henk Kamp liet gisteren weten dat de komende 5 jaar de commerciële opsporing en winning van schaliegas in Nederland niet aan de orde is. Eind dit jaar komt het Energierapport uit. Dat zal mogelijk wel ruimte bieden voor de overheid als opdrachtgever van onderzoeksboringen naar de risico's van schaliegaswinning in ons land.

Mogelijke verplichtingen
De minister zei voorts dat bestaande vergunningen voor de opsporing van schaliegas niet worden verlengd. De overheid heeft echter eerder een concessie verleend aan Cuadrilla die mogelijk verplichtingen schept. Het Britse olie- en gasbedrijf zegt "verbaasd en teleurgesteld" te zijn nu het kabinet heeft besloten het bedrijf geen verlenging toe te kennen van eerder verleende opsporingsvergunningen naar schaliegasbronnen. 'We beraden ons op de mogelijkheden van onze positie als vergunninghouder', zegt het bedrijf volgens het FD.

'Onaanvaardbaar risico'
Waterbedrijf Vitens reageert verheugd. Het acht schaliegaswinning in de buurt van drinkwaterwinningen "een onaanvaardbaar risico op verontreiniging van het grondwater". Bij de winning van schaliegas wordt gebruik gemaakt van chemicaliën. Vitens: "De winst die schaliegaswinning in drinkwatergebieden kan opleveren zal nooit opwegen tegen de verdiensten van de watervoerende lagen in de Nederlandse bodem."

Fotocredits: Minister Henk Kamp, Rijksoverheid
Dit artikel afdrukken