De Belgische consumentenorganisatie Test-Aankoop onderzocht 79 algemeen in België verkrijgbare wijnen op de aanwezigheid van 234 verschillende gewasbeschermingsmiddelen, meldt Vilt. Het ging om 40 gangbare en 39 biologische wijnen.

Ten opzichte van een kleinschaliger onderzoek uit 2008 betekent dit een verslechtering
Gangbare wijnen
Bij 28 van de 40 geteste gangbare wijnen, vond Test-Aankoop resten van gewasbeschermingsmiddelen. Ten opzichte van een kleinschaliger onderzoek uit 2008 betekent dit een verslechtering. Toen werden bij 8 van de 17 monsters residuen aangetroffen. Daarnaast waren de aangetroffen residugehaltes toen aanmerkelijk hoger.

Biologische wijnen
Bij de 39 geteste biologische wijnen trof Test-Aankoop ’slechts’ 2 keer sporen van synthetische gewasbeschermingsmiddelen aan. Bij biologische teelt zijn synthetische middelen niet toegestaan. Test-Aankoop plaatst er dan ook een kanttekening bij: “De gehaltes bij deze 2 stalen waren zo laag dat de residuen mogelijk afkomstig zijn van een naburige gangbare wijngaard of ze zijn mogelijk door kruiscontaminatie tijdens de verwerking en het bottelen in de wijn terechtgekomen”. In vergelijking met het onderzoek uit 2008 was er sprake van verbetering, toen werden in 4 van de 17 geteste biologische stalen residuen aangetroffen.

Vooral witte wijnen
Opvallend is dat residuen vooral voorkomen bij witte en mousserende wijnen. Ook speelt het alcoholgehalte van de wijn een rol. Bij alle 5 geteste wijnen met een alcoholgehalte lager dan 12%, waren sporen van pesticiden aanwezig, bericht De Morgen. De helft van de wijnen met meer dan 13% alcohol bevatten geen residuen.

Residu-norm niet overschreden
Volgens de consumentenorganisatie is er echter geen reden tot paniek. De Maximale Residu Limiet (MRL), de Europese veiligheidsnorm, werd in geen enkel geval overschreden. In de wijn die het dichtst een MRL benaderde, werd 0,27 mg/kg pryimethanil gevonden. Om de MRL-waarde te overschrijden moet je 44 liter van deze wijn drinken.

’Pesticidencocktail’
In de helft van de wijnen was meer dan één gewasbeschermingsmiddel aanwezig. Bij 2 witte wijnen liep dat zelfs op tot 4. Er is tot nog toe weinig bekend over eventuele schadelijke effecten van dergelijke combinaties. Test-Aankoop stelt zich ernstige vragen bij de toxiciteit van dergelijke ‘pesticidencocktails’. De consumentenorganisatie ziet dit graag verder onderzocht. Ook de Europese voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) geeft aan dat er nog onvoldoende bekend is over de cumulatieve effecten van verschillende pesticiden.

Fotocredits: ‘Chardonnay processing, vintage 2012’, Stefano Lubiana
Dit artikel afdrukken