image

Het aantal kinderen met allergie neemt snel toe in de Westerse wereld. Dit zou het gevolg zijn van de bescherming tegen infectieziekten door vaccinatie en hygiëne.
Ons afweersysteem zou uit balans raken en ontvankelijker worden voor allergische prikkels.
‘Kinderen met een groot risico op allergie zouden gebaat kunnen zijn met een extra tbc-vaccinatie’ zegt Charlie Obihara, als kinderarts verbonden aan het Wilhelmina Ziekenhuis in Utrecht. ‘Maar ook borstvoeding vermindert de kans op een allergie’
We worden in onze jonge jaren tegen allerlei ziektes ingeënt. Regelmatig wassen we onze handen. Allemaal activiteiten die het optreden van ernstige infectiesziektes voor een belangrijk deel uit ons leven hebben gebannen. De keerzijde van deze medaille is dat ons natuurlijk afweersysteem te weinig op de proef wordt gesteld. We leven te schoon! Hierdoor is het gemakkelijker overgevoelig te worden voor stoffen uit pollen en huismijten. Steeds meer kinderen hebben hierdoor last van astma of hooikoorts.

Een infectie met ondermeer de Tuberculosebacil zou de kans op allergieën verminderen, blijkt uit epidemiologisch onderzoek. ‘Dergelijk onderzoek vond plaats in Westerse landen waar nog maar weinig tuberculose voorkomt’ zegt Obihara. ‘Dat verband heb ik daarom onderzocht in een ontwikkelingsland, in Kaapstad, waar veel kinderen met tbc zijn besmet.
Bij kinderen tussen de 6 en 14 jaar met een tbc-infectie bleek een allergie als hooikoorts aanzienlijk minder vaak voor te komen dan bij kinderen die niet met deze bacterie waren besmet’
aldus Obihara. ‘Een duidelijke aanwijzing dat dat een infectie met tuberkelbacil een rem zet op het optreden van een allergie’

Men neemt aan dat het natuurlijk afweersysteem nog niet is ontwikkeld, aldus de kinderarts.
‘Het is nog niet in balans, kan nog verschillende kanten uit. Het kan zich richten tegen vreemde binnendringers, maar er ook voor zorgen dat allergenen een reactie kunnen uitlokken. Heeft het kind nauwelijks last van ernstige infectieziekten, dan slaat de balans door naar het optreden van de allergieén. De kans op astma en hooikoorts op latere leeftijd is dan groter’

De resultaten van Obihara’s onderzoek onderzoek geven steun aan plannen om kinderen in Nederland met groot risico op een allergie een tbc-vaccinatie toe te dienen.
Er waren al aanwijzingen dat ook borstvoeding de kans op een allergie bij het kind zou verminderen. Obihara heeft dat in zijn onderzoek kunnen bevestigen. ‘Hoe langer vrouwen hun kind de borst gaven, hoe groter de kans dat de baby’s later geen allergie ontwikkelen’
In borstvoeding komen suikers voor die de groei van beschermende bacteriën, als
Lactobacillus en
Bifido-soorten, bevorderen, aldus de kinderarts. ’Daarnaast bevat moedermelk ook eiwitten die allergenen binden en daarmee onschadelijk maken’

Borstvoeding gaf echter geen bescherming bij kinderen van wie de ouders allergisch waren. ‘Kennelijk speelt bij deze kinderen een erfelijke aanleg een belangrijke rol.’

image

Noot: Charlie Obhira werd geboren in Nigeria en studeerde eerst biotechnologie en later geneeskunde in Italië. In Perugia ontmoette hij een Nederlandse vrouw op een talencursus. Een aantal jaren later volgde hij haar naar Nederland waar Obihara zijn studie geneeskunde en opleiding tot kinderarts afrondde. Vanaf 1 mei zal hij verbonden zijn aan het Wilhelmina ziekenhuis in Utrecht. Hij
promoveerde op 7 maart jl.

Bron: Stentor Zwolle


Dit artikel afdrukken