De Belgische promovendus Tom Deliens (Vrije Universiteit Brussel) nam de relatie tussen gezondheid en studeren onder de loep, in wat het eerste Europese onderzoek met die invalshoek heet te zijn. Zijn resultaten zijn gepubliceerd in Nutrition Journal.

Deliens volgde een onderzoeksgroep van 101 eerstejaarsstudenten. Bij het begin van het eerste en tweede semester werden hun lichamelijke kenmerken opgemeten en werd ze een vragenlijst voorgelegd. Vervolgens keek Deliens welke studenten aan alle overgangsexamens deelnamen en welke niet, en wat hun cijfers waren.

Vervolgonderzoek moet bewijzen of ook gezond eten betere cijfers oplevert
Studenten van het mannelijk geslacht, met lagere eindexamencijfers, die tijdens het eerste semester aangekomen waren en van wie de buikomvang was toegenomen, die meer spelletjes deden door de week, op dieet waren, vaker in de mensa aten, meer frietjes en frisdrank consumeerden en meer alcohol dronken, konden rekenen op lagere cijfers.

Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen of sturen op een gezonde leefstijl voor deze studenten ook een positief effect op hun academische resultaten kan hebben.
Dit artikel afdrukken