Dat is een opmerkelijke conclusie: voedingswetenschappers weten steeds meer, maar zijn het steeds minder eens over de betekenis van al die kennis voor onze gezondheid.

Heeft foodlog.nl een idee hoe dat kan?


Grootschalig voedingsonderzoek kan effectief zijn voor het produceren van kennis, maar in het begrijpen van wat gezondheid is, is het minder effectief. Voedingsonderzoek genereert namelijk zelf normen voor gezondheid. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Bart Penders, waarop hij woensdag 1 oktober aan de Universiteit van Maastricht hoopt te promoveren. Samenwerking en schaalvergroting in de wetenschap wordt gezien als een manier om ambitieuze doelen te verwezenlijken. Vandaar dat in de voedingswetenschappen grote teams samenwerken aan genoomanalyses om bij te dragen aan gezonde voeding en aan de volksgezondheid.De vraag is of die doelstelling uiteindelijk gehaald wordt.

Uit het onderzoek van Penders is duidelijk geworden dat in grootschalig onderzoek verschillende normen voor gezondheid ontstaan. Grootschalig voedingsonderzoek produceert veel feiten over de effecten van afzonderlijke stoffen op ons lichaam, maar over de vraag wat gezond is, verschillen de meningen nog meer dan voorheen.


bron: Universiteit van Maastricht met dank aan foodholland
Dit artikel afdrukken