Tweede Kamerlid Frank Futselaar (SP) gaat het voorstel voor de Wet Veedichte gebieden als initiatiefwet indienen. Het vorig jaar door toenmalig staatssecretaris Martijn van Dam ontwikkelde wetsvoorstel werd afgevoerd door het nieuwe kabinet. Het voorstel wilde provincies de mogelijkheid geven in gebieden in te grijpen in de omvang van de veestapel, als de kwaliteit van de leefomgeving in gevaar komt. Dat kan door een maximum aantal dieren, maximum aantal bedrijven of een maximale omvang per bedrijf vast te stellen. Provincies kunnen zelf gebieden aanwijzen als ‘veedicht’ gebied", legt Boerderij uit. Futselaar weet nog niet of hij op een Kamermeerderheid kan rekenen, maar wil niet wachten op de omgevingswet van 2021. "Regionale overheden als provincies en gemeenten hebben grote behoefte aan een wettelijk kader om in te kunnen grijpen in veedichte gebieden, vooral in Noord-Brabant”, zegt hij.
Boerderij - Wet Veedichte gebieden tóch naar Tweede Kamer
  • Deel
Druk af