Beide organisaties stellen dat sojaplantages geen invloed hebben op de ontbossing van het Amazonegebied. Dankzij nieuwe meettechnieken met satellieten kunnen het INPE en de EMBRAPA nu laten laat zien dat van de tot 2008 in totaal 720.000 vierkante kilometer ontbost gebied in het Amazonegebiedniet meer dan 35.000 vierkante kilometer wordt gebruikt voor landbouw. Minder dan 1% van de 4,2 miljoen vierkante kilometer van het totale gebied bleek ontbost en in gebruik voor landbouw.

De gegevens zouden duidelijk maken dat Braziliaanse sojateelt, in tegenstelling tot opvattingen onder het Europese publiek, niet ten koste gaat van het Amazonegebied. Ze zouden bovendien bevestigen dat de productie van soja-olie niet verantwoordelijk is voor ontbossing. Het Soja-Moratorium - dat stelt dat geen soja meer betrokken mag worden uit nieuw ontboste gebieden - zou bovendien bijdragen aan een beter beheer van en betere zorg voor het gebied.

Het Moratorium gaat gepaard met een controle-programma dat laat zien dat sojaplantages slechts in minieme mate verantwoordelijk zijn voor ontbossing. Slechts 0,25% van het totale ontboste gebied van de afgelopen drie jaar in de staten Mato Grosso, Pará en Rondônia wordt bezet door sojateelt.

De INPE brengt ontbossing in kaart via satelliet beelden. Als dat gebeurd is, wordt met vliegtuigen vastgesteld hoe het ontboste land wordt gebruikt.
Boeren die niet volgens het Soja Moratorium werken worden bezocht. De controles hebben ertoe geleid dat het Moratorium verder wordt toegepast.

Kritische organisaties zoals onder meer het Belgische Wervel stellen dat het goede imago dat Brazilië en de sojahandel trachten op te bouwen een vorm van consumentenbedrog is.

Bron: abiove.com.br, de Braziliaanse koepelorganisatie voor de handel in plantaardige oliën
Dit artikel afdrukken