De keuringskosten - onderdeel van de slachtkosten - zijn te hoog voor kleine slachters, volgens topambachtsslager John van Broekhuizen. Hij laakt het systeem waarbij een keurmeester van het KDS (Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector) zijn geslachte dieren keurt, maar op zijn beurt regelmatig gecontroleerd wordt door een inspecteur van de NVWA. Dat leidt in de ogen van Van Broekhuizen slechts tot dubbele kosten. "Controle van de controleur; in mijn ogen is dat onvoorstelbaar. De kosten van dit alles worden bovendien allemaal op de zelfslachtende ambachtelijke slagers en kleine grossiers verhaald,", citeert Vleesmagazine.

Van Broekhuizen is er voorstander van om met alle partijen die bij keuringen en controles betrokken zijn gezamenlijk te bespreken 'hoe één en ander beter en efficiënter kan worden aangepakt'.
Dit artikel afdrukken