Minister Edith Schippers van Volksgezondheid wil dat ziekenhuizen en zorginstellingen concrete maatregelen gaan nemen om de infectiepreventie te verbeteren. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) moet de vorderingen monitoren, vanaf 2014 ook ten aanzien van antibioticaresistentie-maatregelen.

Uit donderdag door de IGZ gepubliceerd onderzoek blijkt dat infectiepreventie achterblijft in zorginstellingen: "Daaruit blijkt onder meer dat de richtlijnen voor preventie in ziekenhuizen onvoldoende worden gevolgd en dat ziekenhuizen niet goed zijn voorbereid op de toename van resistente bacteriën", schrijft Trouw.

Antibiotica-resistentie staat bij minister Schippers hoog op de agenda. Recent nog sloot zij een akkoord met de WHO over gezamenlijk optrekken in de bestrijding hiervan.
Dit artikel afdrukken