Het RIVM concludeert onder de kop 'Minder zout in sommige voedingsmiddelen, suikergehalte daalt niet': Het zoutgehalte in brood was in 2016 gemiddeld 19 procent lager dan in 2011. Ook bepaalde soorten sauzen, soepen, groenten en peulvruchten in blik of glas en chips hebben een lager zoutgehalte, tussen de 12 en 26 procent lager dan in 2011. Daarnaast hebben enkele productgroepen (bijvoorbeeld sommige soorten vleeswaren) een lager verzadigd vetgehalte gekregen. Het suikergehalte is in alle onderzochte productgroepen gelijk gebleven.

De NVWA stelt onder de kop 'Minder zout in sommige voedingsmiddelen, verzadigd vet praktisch niet gedaald' op hoofdlijnen vast: Sommige voedingsmiddelen bevatten minder zout dan een aantal jaar geleden. De gehaltes aan verzadigd vet zijn de afgelopen jaren echter nauwelijks gedaald.

De Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie laat in een reactie weten: In de vandaag gepubliceerde rapporten van de RIVM en het NVWA over de reductie van zout, (verzadigd) vet en suiker, ziet de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie een bevestiging dat het Akkoord van de sector uit 2014 werkt.

Effect onzeker
De controlerende instanties beoordelen de werking van het Akkoord in wat zuiniger taal dan de industrie. Uit een eerder onderzoek van het RIVM leek te moeten blijken dat de - thans in ieder geval deels geslaagd gebleken - zoutreducties nauwelijks of niet kunnen worden gemeten in het lichaam van consumenten. Voor Foodlog kwam daarvoor Dennis Zeilstra al tot een soortgelijke conclusie.
Het lijkt vooralsnog onzeker of de geconstateerde herformuleringen ook tot andere innames en significante gezondheidseffecten leiden.
Dit artikel afdrukken