In mei 2014, nu dus een half jaar geleden, introduceerde Albert Heijn de Hollandse Kip.

De Hollandse Kip is de Albert Heijn versie van de Kip van Morgen, een initiatief van de retail branche samen met slachterijen. Albert Heijn introduceerde ‘m al in mei 2014 onder de naam Hollandse Kip.
Na de introductie is er veel gediscussieerd op Foodlog over het welzijn van deze kip. Zoals bekend was Wakker Dier faliekant tegen deze stap. De Dierenbescherming vond het een stap in de goede richting, maar onvoldoende voor 1 ster Beter Leven, het keurmerksysteem voor welzijn van dieren van de Dierenbescherming.

Ik heb mee gediscussieerd op Foodlog en toen ook verteld wat de voorlopige beoordeling van het welzijn was door de Wageningen UR Livestock Research (WUR-LR).
In die discussie heb ik steeds aangegeven dat WUR-LR onderzoek heeft gedaan aan slechts twee koppels. En dat het eerste positieve beeld echt niet meer dan voorlopig kon zijn. Dr. Ir. Ingrid de Jong, Senior scientific researcher van WUR-LR, bevestigde dat deze week telefonisch ook nog een keer aan mij. Bovendien waren de koppels te jong om een goede vergelijking te kunnen maken met een welzijnsbeoordeling van andere vleeskuikensystemen. Het risico voor het optreden van welzijnsproblemen is het grootst vlak voor de slacht en daarom is dat het beste moment om welzijn te beoordelen. WUR-LR meet overigens welzijn met de Welfare Quality® methode, een set objectieve parameters voor welzijn.

Ook na mei hebben Foodlog-commentatoren mij herhaaldelijk gevraagd om resultaten.
Ik heb toegezegd dat, zodra er meer onderzoeksresultaten zouden zijn, we die zouden delen op Foodlog, onafhankelijk van de vraag of de cijfers nou goed of slecht zouden uitpakken. Welnu, we zijn inmiddels twee miljoen kippen* verder en hebben ruime ervaring opgedaan. Ja, er zijn meer resultaten! Inmiddels is het welzijn beoordeeld van zeven koppels Hollandse Kip. Nog altijd niet heel veel, maar het geeft wel een betrouwbaarder beeld dan toen in mei met twee koppels.
Dank voor jullie geduld.
Dank, Ingrid de Jong van WUR-LR voor het meekijken of ik het goed verwoord.

Ras en houderijsysteem
Het gaat om het trager groeiend ras Hubbard JA 987 (alle kip van Morgen is van dit ras).
De kippen worden binnen gehouden. Op dit moment is de bezetting van de Hollandse kip 17 kippen per m2. Dat is een hogere bezettingsgraad dan bij scharrelkippen en een lagere dan bij gangbare kip.
De kippen worden geslacht als ze 47 dagen oud zijn, ze hebben geen uitloop naar buiten, binnenverlichting en afleidingsmateriaal tegen de verveling.

De welzijnsresultaten uit de Welfare Quality® beoordeling van WUR-LR
De Hollandse Kip scoort wat betreft bevuiling, voetzoollaesies en hakdermatitis en bewegelijkheid (locomotie) tussen de gangbare kip en de 1 ster Beter Leven kip in. Voor wat betreft het gedrag in de stal is dat beeld wisselender. Op de diverse aspecten scoort soms de gangbare kip wat beter, soms de Hollandse Kip en soms de 1 ster Beter Leven Kip. De WUR wil die testen uitbreiden en verbeteren.

Resultaten voor medicijngebruik en besmetting
De Hollandse Kip krijgt minder dan 17 medicijn-dagdoseringen per jaar. Dat betekent dat ca. 10% van de koppels wordt behandeld met medicijnen. Ter vergelijk: bij gangbaar is dat ca. 60%-80% van de koppels. Bij 1 ster Beter Leven is dat ca. 5% van de koppels.
Die 17 medicijn-dagdosering per jaar is overigens ook de streefwaarde van de branche.
Langzaam groeiende rassen, zoals biologisch en scharrel, hebben een lagere ESBL besmetting dan reguliere kippen. Dat zegt overigens niets over de ESBL besmetting van de kip zoals die wordt verkocht. In heel West Europa is die ESBL besmetting op kippenvlees hoog.
Biologische kip en scharrelkip hebben een lagere ESBL producerende bacteriële besmetting dan regulier. Dat heeft niet alleen te maken met antibioticagebruik, maar vooral met langzamer groeiende rassen en daardoor een andere vertering in het darmstelsel.

Ras en gevoeligheid voor ziekte
In deze tijd waarin we gebukt gaan onder een uitbraak van vogelgriep, vragen velen zich af of wellicht andere kippenrassen beter bestand zijn tegen infectieziekten. Over de gevoeligheid voor Campylobacter, waar mensen ziek van worden en kippen niet, is juist nu, november 2014, een publicatie verschenen.

Uit dit onderzoek is gebleken dat voor de Campylobacterbesmetting het kippenras in ieder geval helemaal niks uitmaakt. Campylobacter voelt zich op elke kip heerlijk. Helaas, helaas.
Dit zegt nog niks over gevoeligheid voor het vogelgriepvirus per kippenras. Daar is overigens ook door de WUR een onderzoek naar uitgevoerd. Tot nu toe blijkt niet dat het ene kippenras gevoeliger voor vogelgriep zou zijn dan het andere. Ze zijn allemaal even gevoelig.

Het positieve van deze twee onderzoeken is, dat blijkt dat je de gevoeligheid per kippenras kunt onderzoeken.

Conclusie
Twee miljoen kippen verder, kunnen we nu gelukkig iets zeggen over het welzijn van de Hollandse Kip. Dat is belangrijk om van te leren. De conclusie is dat ras doorslaggevend is voor de onderzochte welzijnsaspecten en daarnaast natuurlijk dat het bedrijfsmanagement van belang is.

*Voor de geïnteresseerden: Albert Heijn verkoopt (in november 2014) 75% van de Kip van Morgen. Albert Heijn verkoopt 74% van alle biologische kip (biologisch = ca. 1,5% van alle verkochte kip in Nederland) en Albert Heijn verkoopt 66% van alle scharrelkip; (scharrel = ca. 10% van alle verkochte kip in Nederland).

Fotocredits: Hollandse Kip, Pluimveeweb
Dit artikel afdrukken