Met de kennis van nu zou Rabobank de boerenstand decennia geleden hebben weerhouden van verdere intensivering. Omdat de bank niet wist wat ze deed, financierde ze de intensivering wel en zette ze daar zelfs toe aan. Dat zegt de bank in Trouw. De bank reageert op een open brief van het Wereldnatuurfonds. Via Zembla waren dergelijke geluiden al in januari te horen. Vandaag halen ze ook de koppen van de NOS en vele andere media.

Toen het allemaal gebeurde waren boeren nog geen nieuws, terwijl ze tegenwoordig niet van de voorpagina's, snelwegen, pleinen en de Vierdaagse weg te slaan zijn. Dat komt dus doordat Rabobank de intensieve veehouderij waarvan het vlees, de melk en de eieren moeten concurreren met veelal goedkoper buitenlands product steeds een stapje intensiever wilde laten worden om de Nederlandse verwerkende industrie concurrerende grondstoffen van eigen bodem te kunnen laten inkopen.

Veel verstandiger zou het geweest zijn om die verwerkers geleidelijk aan in de landen om ons heen fabrieken te laten bouwen of daar in te kopen voor de modernste en efficiëntste fabrieken in Nederland op basis van de meest natuursparende boerenpraktijken.

Die strategie wordt in de akkerbouw al wel gevolgd. Coöperatie Cosun (bieten en aardappelen) bouwde fabrieken in België en Frankrijk en spreidde daarmee de druk op het thuisland van de verwerkende bedrijven.

Nederland is een verwerkende economie die het meest kan bijdragen aan het efficiënt en natuursparend voeden van de wereld door zijn beste technieken te verspreiden over de wereld. Dan draagt het land bij aan een beter en efficiënter voedselsysteem.

Inmiddels schrijven de kranten en denkt een groot deel van de wetgevers in de Tweede Kamer dat een bedrijf als FrieslandCampina (goed voor circa driekwart van de Nederlandse melkplas) kan overleven met kleine, ouderwetse Ot&Sien boeren zonder kunstmest.
Dat kan wel, maar dan moet daar aanpalend beleid voor worden gemaakt. FrieslandCampina zal te duur worden voor export en moet daarom geholpen worden om het grootste deel van zijn Nederlandse fabrieken af te schrijven. Menselijke excrementen zullen gerecycled moeten worden en Nederland moet uit de EU stappen en een verbod op importzuivel instellen

Zulke maatregelen staan echter niet in de perspectieven voor boeren na invoering van het stikstofbeleid die minister Staghouwer onlangs presenteerde. Zijn ambtenaren buigen zich deze zomer over meer perspectief op verzoek van de Kamer, maar of ze een Nexit en de afschrijving van FrieslandCampina via de belastingbetaler zullen voorstellen, valt te betwijfelen.
  • Deel
Druk af