De PVV steunde gisteren de Partij voor de Dieren (PvdD) niet in een poging de Wet Dieren overeind te houden. De PvdD toonde in de Tweede Kamer onlangs realisme door het amendement Vestering om te zetten in een gefaseerd plan, met als eindpunt het ver weg liggende jaar 2040, voor verbetering van de kwaliteit van leven van boerderijdieren. Daarmee is de afzwakking van de Wet Dieren door minister Piet Adema een feit.

Het gisteren genomen wettelijke besluit zegt slechts in algemene zin dat de veehouderij dierwaardig moet zijn
Wel werd het amendement van Tjeerd de Groot (D66) en Thom van Campen (VVD) aangenomen dat pleit voor de intrinsieke waarde van het dier en het afbouwen van ingrepen zonder diergeneeskundige noodzaak. Ook legt dat amendement ontwerpprincipes vast voor bedrijfsmatig gehouden dieren, maar komen er geen vaste normen in de wet. Naast het amendement van De Groot en Van Campen is een voorstel van Pieter Grinwis (ChristenUnie) aangenomen om investeringen die leiden tot een dierwaardige veehouderij toe te voegen aan te financieren maatregelen vanuit het Transitiefonds. De wat progressievere versie van de Wet Dieren dan de verwatering daarvan zoals die door minister Adema werd voorgesteld is nu een feit.

Geen concrete wettelijke normen
Het gisteren genomen wettelijke besluit zegt slechts in algemene zin dat de veehouderij dierwaardig moet zijn. Ingrepen die dieren aanpassen aan stalsystemen zijn verboden en dieren moeten in goede gezondheid kunnen leven, in een geschikt klimaat waarin ze zich natuurlijk kunnen gedragen. De invulling van deze eisen moet worden bepaald in een voortgezet Convenant Dierwaardige Veehouderij dat niet meer gerealiseerd werd onder Rutte IV omdat de budgetten wegvielen en met name voor de melkveehouderij afspraken uit waren gebleven.

Invloed formatie
Het besluit van de PVV markeert een duidelijke koerswijziging van de grootste partij in de Tweede Kamer, die voorheen met woordvoerder Dion Graus het voorstel van de PvdD steunde. Dit voorstel moest ervoor zorgen dat dieren meer hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen. De draai van de PVV heeft volgens partijleider Geert Wilders alles te maken met de aankomende formatiegesprekken.

"Je moet rekening houden met wie je straks aan tafel zit bij de onderhandelingen", aldus Wilders, die aangeeft voor de stemming contact te hebben gehad met de BoerBurgerBeweging (BBB).

De BBB is gekant tegen vergaande dierenwelzijnsmaatregelen. Dat beïnvloedt klaarblijkelijk het stemgedrag van de PVV. De partij stemde tijdens een hoofdelijke stemming tegen het PvdD-voorstel, met uitzondering van Tweede Kamerlid Dion Graus. Hij bleef het voorstel wel steunen, wat hem in een geïsoleerde positie binnen zijn fractie plaatste. Op zijn afwijkende stem en de gevolgen daarvan wilde Graus niet reageren, al had hij volgens Wilders "geen moeilijk, maar wel een eerlijk gesprek" met de partijleider, volgens RTL.

"Dieren voor de bus gegooid"
Deze interne verdeeldheid en het terugtrekken van steun voor het dierenwelzijnsvoorstel leidde tot verbolgenheid bij de PvdD. Partijleider Esther Ouwehand zei te vinden dat dieren "voor de bus worden gegooid" door het uitblijven van de voorgestelde maatregelen. Ook al zegt het amendement van D66 en VVD dat het houden van vee "geen reden meer kan zijn om een dier pijn te doen, bij een dier letsel te veroorzaken, dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen", dat betekent volgens Ouwehand "materieel niets voor de dieren."

We schreven eerder dat de Wet Dieren een toonbeeld is van bestuurlijk falen.

De Partij voor de Dieren laat het er niet bij zitten en komt met een eigen initiatiefwet om dieren wettelijk uitgebreider te beschermen voor wat zij noemt "de list van landbouwminister Adema waardoor de dieren deze bescherming wordt afgepakt".

Volgens de Partij voor de Dieren is haar wetsinitiatief bedoeld om "de 20 jaar oude politieke belofte aan de dieren op een beter leven alsnog in te lossen". Zolang is de Wet Dieren immers al in ontwikkeling. De Tweede Kamer wil de normen voor een dierwaardige veehouderij via een convenant vastleggen. Die moeten worden ingevuld via later te definiëren Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB) die de minister kan maken op basis van gemaakte afspraken.

Uit de reacties op X blijkt de teleurstelling van de PvdD en GL/PvdA.

Dit artikel afdrukken