De invoering van het in het regeerakkoord afgesproken nultarief op groente en fruit zal op z'n vroegst in 2024 plaatsvinden.

Het kabinet moet namelijk eerst laten onderzoeken welke producten wel en niet onder de nieuwe regeling komen te vallen. Daar is een extern bureau voor ingehuurd.

Het bureau moet bepalen of verse en ingevroren spinazie beide voor de btw-verlaging in aanmerking komen en hoe het dan zit met spinazie à la crème. Of hoe om te gaan met de door premier Rutte al eens geformuleerde vraag van €1 miljard (dat zal de btw-verlaging gaan kosten): is een potje pastasaus groente?

Het kabinet wil vermijden dat producten die erg op elkaar lijken fiscaal verschillend behandeld moeten worden. Maar ja, de definitie die juridisch het meest geschikt is, is niet noodzakelijkerwijs ook de definitie die het sterkst leidt tot bevordering van de volksgezondheid of het best hanteerbaar is voor de praktijk, dekken de staatssecretarissen Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) en Marnix van Rij (Fiscaliteit) zich alvast in.


  • Deel
Druk af