Het plan bedachten de WUR-studenten als onderdeel van een werkstuk voor het honours-proramma, een aanvullend programma voor gemotiveerde en talentvolle bachelorstudenten. Ze zien 'The Meat Roof' als een kleinschalig buurtproject, wat vrijwilligers uit de buurt samen met een stadsboer opzetten. De bedenkers vermoeden dat de boerderij niet uit kan zonder crowdfunding en andere donaties.

De dakboerderij produceert vlees, eieren en wol voor de wijk en biedt plek aan schapen, vleeskippen en leghennen. De dieren vinden onderdak in een biologische stal en kunnen uitlopen op graszoden. Speciale maatregelen zijn nodig om het dierverblijf op het dak recycling functies te geven. Het plan is om de mest te vergisten en daarna te hergebruiken als meststof voor groenten of veevoer, eveneens op het dak. Het biogas kan dan weer het gebouw eronder verwarmen.

Belangrijk is dat de schapen en kippen op het dakterras geen stank- en geluidsoverlast veroorzaken, merken de studenten nog op.
Dit artikel afdrukken