De bekende Franse longarts Philippe Even laat zich niet weerhouden om buiten zijn vakgebied te treden. Met zijn nieuwe boek, "La Verité sur le cholestérol" plaatst zich middenin de discussie over het voorkomen en genezen van hart- en vaatziekten. Met de rekenmachine erbij heeft hij referentiestudies over de schadelijkheid van cholesterol en de klinische onderzoeken met statines opnieuw doorgenomen. In Le Nouvel Observateur schaart hij zich in de rangen van de groep Thincs, the International network of cholesterol skeptics. Het netwerk werd gestart door de Zweed Uffe Ravnskov in 2002. Inmiddels bestaat het uit een groep van 98 gerenommeerde onderzoekers en artsen. Ieder voor zich heeft vastgesteld dat de wetenschappelijke literatuur geen bewijs bevat voor oorzakelijk verband is tussen het cholesterolniveau en atherosclerose - aderverkalking, het echte probleem. Verlagen van het cholesterolgehalte, zo stelt de Thincs-groep, heeft geen gezondheidseffect.

De angst voor cholesterol is mensen sinds de tweede wereldoorlog ingeprent met een vrijwel ononderbroken serie boodschappen. De farmaceutische industrie (statines) en de voedingsmiddelenindustrie (linolzuur) hebben goed garen kunnen spinnen bij de mantra: verlaag uw cholesterol, dat is goed voor hart en bloedvaten.
Inmiddels gaat het geluid dat onderzoeken vooral in die richting werden geïnterpreteerd. De geluiden daarover bereiken inmiddels de algemene pers, zoals dit recent Australisch onderzoek liet zien. Volgens Thincs gingen artsen en patiënten aan de statines (inmiddels een wereldwijde markt van zo'n 25 miljard dollar) en linolzuurrijke dieetmargarine. Dat alles kunstig georkestreerd, zegt Thincs, door een intensieve propagandamachine die met de tijd steeds gesofisticeerder is geworden. De bekende Nederlandse hoogleraar humane voedingsleer Martijn Katan noemde mensen uit de Thincs-groep onlangs eenzijdig in hun visie, 'op het gelijkhebberige af'. Niettemin moet geconstateerd worden dat er steeds meer aan de gunstige effecten van statines wordt getwijfeld. Zo zouden ze hebben bijwerkingen als spierzwakte en mogelijk zelfs diabetes en dementie tot gevolg hebben. De openbare discussie erover komt op gang en verlegt het debat van de academische bladen naar dat van de algemene publieksmedia. Of de kwaliteit van de discussie daarmee gelijke tred houdt, is de vraag.

NB Philippe Even, die ooit beweerde AIDS te kunnen genezen maar daarin niet slaagde, brengt zijn stellingen met veel aplomb en niet altijd wetenschappelijk onderbouwd naar voren. Hij zoekt als medisch publicist een nadrukkelijk mediaeffect.
Maandag a.s publiceert de begaafde wetenschappelijke literatuuronderzoeker Robert Hoenselaar op Foodlog een tekst waarin hij de belangrijkste wetenschappelijk bewijzen voor de stellingen dat linolzuur het cholesterolgehalte verlaagt en daarmee zou beschermen tegen hart en vaatziekten analyseert op hun bewijskracht. Zijn tekst is koel, analytisch en controleerbaar. We hopen daarmee de discussie in Nederland uit het 'gelijkhebberige' te trekken en de discussie over nut en schadelijkheid van linolzuur eindelijk eens feitelijk in het openbaar te kunnen voeren met wetenschappers en het Nederlandse Voedingscentrum.

Fotocredits: Cholesterol is Good for You!, Mr Jaded
Dit artikel afdrukken