Dit voorjaar rapporteerde de FAO (de Wereldvoedselorganisatie) dat er sinds 1990 1,78 miljoen vierkante kilometer bos is verdwenen. Dat is een oppervlak zo groot als veertig keer Nederland; Nederland telt 41.500 vierkante kilometer, inclusief 18% wateroppervlak.

Vrijwel tegelijkertijd verscheen er een studie van Chinese onderzoekers die met behulp van satellietfoto's de begroeiing van de hele aarde in kaart hadden gebracht. Zij kwamen uit op een netto toename van 571.000 vierkante kilometer bos sinds 1982. Dat kwam overeen met een Amerikaanse studie die een bostoename van 6,2% sinds 1982 vaststelde.

Welk volume aan hout er onder het bladerdek verscholen gaat, weet de satelliet niet. Ook plantages, parken en woongebieden worden als 'bos' waargenomen
Niet betrouwbaar
Volgens de Wageningse expert Veronique de Sy zijn de cijfers van de FAO "niet zonder meer betrouwbaar", schrijft De Volkskrant. "De FAO baseert zich op informatie die wordt aangeleverd door de landen zelf. Als een land een gebied beschouwt als bos, dan zal het dat zo melden aan de FAO. Soms ook als door illegale kap, bosbranden of andere ontwikkelingen er geen boom meer staat."

Maar ook satellietbeelden zijn niet zonder meer te vertrouwen. "Zo lang meer dan 10% van het oppervlak bedekt is met bomen, ziet de satelliet bos," legt De Sy uit. Welk volume aan hout er onder het bladerdek verscholen gaat, weet de satelliet niet. Ook plantages, parken en zelfs woongebieden worden als 'bos' waargenomen.

Volgens De Sy hangt de oplossing al in de lucht. Sinds 2018 cirkelt het instrument Gedi (Global Ecosystem Dynamics Investigation) aan boord van het internationale ruimtestation ISS om de aarde. Met lasercamera's kijkt Gedi door het bladerdak heen en meet hoeveel hout eronder zit. Eind dit jaar moet de Gedi-databank vol zitten. Dan valt vast te stellen of ontbossing dan wel herbebossing van de aarde de overhand heeft.

Ongelijke uitruil
Waarbij natuurlijk niet vergeten moet worden dat er nogal wat verschil zit tussen het CO2-bergend vermogen van oude versus jonge bossen. De 'uitruil' is dan ook vaak ongelijk: oude, dichte oerbossen verdwijnen en er komt jonge aanplant (op andere plaatsen) voor terug. Daar kan ook een juiste volumemeting niets aan veranderen.
Dit artikel afdrukken