Bij 80% van de nog levende jager-verzamelaarsvolken blijken vrouwen ook te jagen.

"Het paradigma dat mannen de jagers zijn en vrouwen niet kleurt hoe mensen gegevens interpreteren," zegt Cara Wall-Scheffler in New Scientist. De auteurs raakten geïnspireerd door het toenemend bewijs dat vrouwen in de prehistorie waarschijnlijk ook jaagden. Eerdere studies lieten zien dat zowel mannen als vrouwen joegen in de late IJstijd en het vroege Holoceen (vanaf 11.700 jaar geleden). Niet alleen mannen, ook vrouwen werden namelijk begraven met de door hen gebruikte wapens. In sommige gevallen namen vrouwen zelfs indrukwekkende wapens mee in het graf.

Het team nam de zogeheten D-PLACE database onder de loep, waarin gegevens staan over meer dan 1.400 menselijke samenlevingen in de afgelopen 150 jaar. Van deze samenlevingen waren 63 geregistreerd als foeragerende samenlevingen, in Noord- en Zuid-Amerika, Afrika, Australië en Oceanië. Bij 50 jager-verzamelaarssamenlevingen bleken vrouwen te jagen. In 87% van de gevallen trokken de vrouwen er speciaal op uit om te jagen, en was er beslist geen sprake van 'toevallige' vangsten van dieren bij het verzamelen van planten. "Dat aantal was hoger dan ik had verwacht," zegt Wall-Scheffler.

Ook opvallend was dat jagende vrouwen grote dieren (van meer dan 30 kilo) niet schuwden. In 33% van de gevallen jagen vrouwen op grote dieren, in 46% op kleine dieren, zoals hagedissen en knaagdieren, in 15% op dieren van gemiddelde grootte en in 4% op alle soorten en maten dieren.

Hedendaagse vrouwelijke jagers gaan bij het jagen wel anders te werk dan mannen. Zo jagen ze vaker samen, met een mannelijke partner, met andere vrouwen of bijvoorbeeld met honden. Daarnaast gebruiken vrouwen een grotere variëteit aan wapens dan mannen. Ze gebruiken onder meer pijl en boog, messen, netten, speren en machetes. Mannen gebruiken met name pijl en boog en speren.

Dat vrouwen meerdere verschillende wapens gebruiken, heeft mogelijk te maken met het feit dat sommige volkeren taboes kennen op het gebruik van specifieke wapens door vrouwen. Dat dwingt hen tot alternatieven. Daarnaast kunnen vrouwen in hun mobiliteit beperkt zijn. Jagen met een baby op je rug vraagt om andere wapens.
Dit artikel afdrukken