Niet alleen jonge mensen hebben last van eetstoornissen. Leeftijd, geslacht, etniciteit, seksualiteit of culturele achtergrond zijn net zo goed factoren voor eetstoornissen. Toch zien we liever één factor als schuldige.

In het kader van de Eating Disorder Awareness Week besteedde Medical News Today(MNT) aandacht aan eetstoornissen onder ouderen.

Anorexia nervosa, boulimia nervosa en eetbuistoornis zijn de bekendste eetstoornissen. Eetstoornissen blijken een combinatie van factoren, biologische, interpersoonlijke, psychologische en sociale. Een eetstoornis leidt tot ernstige lichamelijke en emotionele gezondheidsproblemen. Met het klimmen der jaren nemen ook de risico’s die eetstoornissen met zich meebrengen toe. Een ouder lichaam is nu eenmaal minder veerkrachtig.

Misvatting: eetstoornis is alleen voor jeugdigen
Er is toenemend bewijs dat eetstoornissen niet alleen onder jongeren voorkomen. Literatuur en onderzoek focussen zich echter vooral op (vrouwelijke) jongeren, schrijft MNT.

Het effect van een eetstoornis op ouderen is dan ook niet goed gedocumenteerd. Verschillende experts geven aan dat dit voornamelijk veroorzaakt wordt door de algemene misvatting dat eetstoornissen een tienerprobleem zijn. Door deze misvatting stellen artsen de diagnose 'eetstoornis' niet vaak genoeg. Ten onrechte wordt aangenomen dat symptomen als gewichtsverlies, ondervoeding of onverklaarbare diarree en overgeven bij het 'normale’ verouderingsproces horen. Daar komt bij dat ouderen zelf ook niet snel om hulp vragen. Ze denken dat dat geen zin heeft, ze zitten immers toch aan het einde van hun leven. Dat er niet naar ze geluisterd wordt - een eetstoornis is toch een jeugdziekte - draagt daar al evenmin aan bij.

Aanleiding eetstoornis
De algemene opinie is dat eetstoornispatiënten uiteindelijk over hun probleem heen groeien. Dat blijkt niet het geval. Mensen dragen de ziekte juist hun hele leven met zich mee.

Daarnaast blijken eetstoornissen gerelateerd aan stressvolle gebeurtenissen in ons leven. Met het ouder worden doen deze zich alleen maar vaker voor – pensioen, de dood van een geliefde, verlies van zelfstandigheid. Aangezien symptomen van een eetstoornis overeenkomen met symptomen van het ouder worden, kan er door ouderen makkelijk misbruik gemaakt worden van laxeermiddelen. Tenslotte is er ook nog een categorie ouderen die denken dat calorie-restrictie hun leven verlengt.

Ouderen met een eetstoornis hebben hulp nodig en dat kan in de eerste plaats door de diagnose te stellen. Om het leven van oudere mensen te verbeteren moet deze boodschap luid en duidelijk verkondigd worden, zegt professor Cynthia Bulik, oprichter van het University of North Carolina Center of Excellence for Eating Disorders.

Fotocredits: ‘Conditional Probability, With A Third EarDerrick Tyson
Dit artikel afdrukken