De prijzen van voedsel op de wereldmarkt dalen als gevolg van positieve verwachtingen van graan- en sojaoogsten. De berichten gaan al sinds een paar maanden als goed nieuws door de markt. Er zijn alweer partijen die nog wat zwarte wolken zien, maar ook de FAO zegt het: de voedselprijzen dalen.

Toch blijft het niet meer dan een korte termijn vooruitzicht. Eerder deze maand werd bekend dat wereldmarkten permanent een fors risico lopen op misoogsten. Dat komt omdat klimaatverandering en de grootte van de wereldbevolking in een gespannen verhouding tot elkaar staan. De economie die hoort bij de omvang van de bevolking vraagt stabiliteit en een permanent hoog niveau van oogsten.

Klimaatverandering maakt echter dat stabiliteit lastig te realiseren valt. Er zou zelfs een kans van 1/20 zijn dat misoogsten een formidabele bom van $8.000.000.000.000 aan missend product onder de wereldeconomie kunnen leggen.

Een dergelijk risico betekent een grote volalitileit in prijsvorming en belemmert de stabiele ontwikkeling van markten en bedrijven.

Vanuit dat perspectief bezien is de vraag dan ook niet zozeer of de prijzen dalen of stijgen, maar of ze stabiel zijn.
Dit artikel afdrukken