Ondanks initiatieven als Kliekipedia blijven we voedsel verspillen.

Zolang er sprake blijft van een afvalberg aan voedselafval, kunnen we er maar beter iets nuttigs mee doen, vinden onderzoekers. The Guardian belicht een aantal ontwikkelingen om afval waardevol te gebruiken. Zo probeert de EU van voedselafval het ‘wondermateriaal’ grafeen te maken.

Sinds de ontdekking van grafeen in 2004 is er een ware hype ontstaan rondom dit bijzondere materiaal. Het kan de technologische wereld op zijn kop zetten. Grafeen is extreem dun, maar sterker dan staal en het geleidt beter dan koper. De toepassingsmogelijkheden zijn oneindig, van accu’s tot zonnepanelen.

Biogas
Het door de EU gefinancierde project PlasCarb probeert door het vergisten van voedselafval uiteindelijk grafeen te creëren. Door de anaërobe vergisting van het afval ontstaat biogas, dat voornamelijk uit methaan en koolstofdioxide bestaat. Daarna scheidt een innovatief en energiezuinig proces met microgolven het biogas in grafiet en waterstof. Grafiet bestaat uit een opeenstapeling van lagen grafeen. Het waterstof kan als duurzame brandstof ingezet worden.

Volgens Neville Slack, projectmanager van het Engelse Centre for Process Innovation, is het hele proces een win-win situatie. Het is beter voor het milieu, doordat het proces de broeikasgassen methaan en koolstofdioxide op een duurzame manier omzet tot een vast materiaal. En voedselafval verandert van afval in een waardevolle grondstof.

Onzekerheden
De grote vraag blijft echter of het proces schaalbaar is. Volgens Slack staat het project nog in de kinderschoenen en moeten alle economische aspecten nog bekeken worden. Binnenkort start een pilot waarbij Slack en zijn collega’s 150 ton voedsel gaan omzetten in grafiet en duurzame waterstof. Daaruit moet blijken of er een markt is en hoe groot die is.

Afval omzetten in het ‘wondermateriaal’ grafeen klinkt fantastisch. Maar het is nog even afwachten of dit DE oplossing gaat zijn voor de afvalberg aan voedselresten. De wetenschappers zijn het in ieder geval met de EU eens: in een ideale wereld zou er helemaal geen voedselafval zijn. Tot die tijd kunnen we bloemkool omzetten in onder meer zonnepanelen.

Fotocredits: 'Model of graphene structure', CORE-Materials
Dit artikel afdrukken