De provincie heeft daarvoor een voorstel klaarliggen. Ook het verduurzamen van de agrarisch sector en industrie is daar onderdeel van. De maatregelen zijn volgens de provincie Gelderland binnen twee jaar uit te voeren. Nu het geld nog. De provincie vraagt €520 miljoen van het Rijk.

In Gelderland zijn ongeveer 380 PAS-melders. De minister heeft toegezegd ervoor te zorgen dat deze bedrijven alsnog een vergunning krijgen, maar dit traject verloopt moeizaam, zo geeft de provincie aan in een persbericht. De provincie biedt de minister aan om ruimte uit de Gelderse stikstofbank te gebruiken om de eerste PAS-melders te helpen. Gedeputeerde Peter Drenth: "Voor deze ondernemers moet duidelijkheid komen. Het is belangrijk om dit goed te regelen."

Gelderland heeft het stikstofvoorstel gestuurd naar de minister voor Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal (VVD). In totaal is voor het pakket aan maatregelen €520 miljoen nodig van het Rijk. Drenth: "De minister vraagt ons om een voorstel om de stikstofaanpak te versnellen. Dit is ons antwoord. Mét draagvlak van onze Gelderse bouw, industrie, landbouw, logistiek en natuurpartners. Deze maatregelen zijn snel uit te voeren. We kunnen dit voor eind 2023 voor elkaar krijgen. Maar dan moet er nu wel snel geld komen om aan de slag te gaan. De tijd van praten is voorbij."

Dit artikel maakt deel uit van de contentsamenwerking van Foodlog, Foodbusiness en Boerenbusiness.
Dit artikel afdrukken