Groenten niet automatisch 5 gezonde sterren
In Australië is sinds juni een (vrijwillig) sterrensysteem van kracht waarmee producenten de gezondheid van hun product in één oogopslag zichtbaar kunnen maken. Daarmee moet het voor consumenten gemakkelijk worden een 'gezonde keus' te maken. De Australische groentenindustrie, verenigd in AusVeg, paste de daarbij horende berekeningen toe op 20 verschillende groenten. Tien slaagden glansrijk voor de test, met vijf sterren. Maar de overige tien kwamen niet verder dan 4,5 ster. Wat is er mis met selderij, sla en pompoen? vraagt een 'ontzette' AusVeg zich af.

Volgens AusVeg zouden groeten, waarvan al talloze malen is vastgesteld dat ze gezond zijn, automatisch de volle vijf sterren toegekend moeten krijgen. Minder sterren geeft een 'verkeerd signaal' af naar de Australische consument, die het al moeilijk genoeg heeft gezonde keuzes te maken.

Implementatieperikelen
De effectiviteit van het sterrensysteem is vanaf het begin in twijfel getrokken, en de implementatie loopt bepaald niet soepel, meldt AFN. Dat wordt onder andere in de hand gewerkt doordat het is ontwikkeld door voedingsmiddelen- en drankenfabrikanten, in samenwerking met gezondheidsautoriteiten en consumentenexperts. Afgelopen juni besloot een Legislative and Governance Forum of Food Regulation - bestaande uit overheidsinstanties en voorgezeten door Australië's Assistant Minister for Health - dat het sterrensysteem iets meer respijt krijgt. Het zal, overigens nog steeds op vrijwillige basis, de komende 5 jaar uitgerold worden, met een evaluatiemoment na 2 jaar. Dat moet grote en kleine fabrikanten genoeg tijd geven het systeem te implementeren en eventueel noodzakelijke productaanpassingen door te voeren.
Dit artikel afdrukken