Een 'wereldprimeur' vandaag op de afvalstortplaats in Schinnen (Limburg). Afvalbedrijf Attero neemt daar een 'revolutionaire' gasturbine in gebruik. Op stortplaatsen wordt vooral in het begin veel (methaan)gas geproduceerd door de afbraak van voedselresten en organisch afval. Maar op den duur daalt de gasproductie onder de drempelwaarde die winning nog mogelijk maakt en wordt het gas gewoon afgefakkeld. De nieuwe turbine, die in Amerika is ontwikkeld, kan zelfs op minieme hoeveelheden methaan nog stroom opwekken. 'Volgens Attero is het de eerste commerciële installatie van deze soort in de wereld', schrijft het Reformatorisch Dagblad.

Stortplaatsen zijn, met de veehouderij, een grote bron van methaan in de atmosfeer. De impact van methaan als broeikasgas is 25 keer die van CO2.
Dit artikel afdrukken