Bierbrouwers nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat zie je bijvoorbeeld aan het feit dat ze zich zorgen maken over onze gezondheid en alcoholvrij bier zijn gaan brouwen. Dat ze hun reststromen verwaarden, bijvoorbeeld door hun bierbostel als circulaire grondstof voor veevoer aan te bieden. Ook het restwater krijgt nieuwe bestemmingen. Dat van Bavaria blijkt een bron van water voor de landbouw. Bierbrouwer Grolsch maakt van zijn restwater voortaan gas voor 700 Twentse huishoudens.
Bierbrouwer Bavaria is er al sinds 2016 mee bezig. Toen bouwde het Lieshoutse bedrijf - met Europese subsidie - een waterverdeelstation om zijn afvalwaterstroom aan de landbouw ten goede te laten komen. In 2020 volgde het project Boer Bier Water, waarbij jaarlijks 400.000 kuub beschikbaar kwam om het grondwater op peil te houden. Hoe dat uitpakt in deze tijden van droogte laat biologisch melkveehouder Paul Schots zien op Boerderij. Zijn koeien grazen in sappige groene weiden, dankzij de drainage vanuit het kanaal waar het Bavariawater op afwatert. Je zou het een lokale ecosysteemdienst kunnen noemen, deze 'burendienst'.

Een stap verder nog gaat Grolsch. Die bierbrouwer gebruikte zijn afvalwater altijd al om er biogas uit te winnen dat ingezet werd voor warmte in de eigen bedrijfsprocessen. Maar sinds kort is daarvoor een warmteleiding aangelegd. Biogas is vanwege het lagere methaangehalte niet geschikt voor het aardgasnet. Daarom was het noodzakelijk om het in de afvalwaterzuivering geproduceerde biogas een andere bestemming te geven. Die werd gevonden door het biogas 'op te werken' tot groen gas, in samenwerking met HoSt Groep.

Dat gebeurt met membraamtechnologie, een techniek waarbij membranen, door middel van een drukverschil, het methaan van het CO2 en andere componenten scheiden. Het 'groene gas' wordt op het gewenste methaangehalte van 89% gebracht en ter plekke aan het gasnet geleverd, als volwaardige vervanger van fossiel aardgas. De groengasinstallatie van Grolsch gaat jaarlijks 1 miljoen Nm3 groen gas uit biogas produceren, genoeg voor het gasverbruik van ongeveer 700 Twentse huishoudens. Of het Grolschgas ook goedkoper is dan fossiel aardgas, is op dit moment onbekend.