Drie Nederlandse klimaat- en energiedoelen voor 2020 zijn niet in zicht. In 2020 komt de reductie van de uitstoot van broeikasgassen naar verwachting uit op 21% ten opzichte van 1990, met een bandbreedte van 17 tot 24%. Het doel van 25% reductie, uit het vonnis in de Urgenda-rechtszaak, wordt daarmee niet gehaald. Het aandeel hernieuwbare energie in 2020 komt naar verwachting uit op 12,2% [bandbreedte 11-13%]. Daarmee is het EU-doel van 14% niet binnen bereik. De energiebesparing in 2020 komt uit op 81 petajoule [bandbreedte 52-108 PJ]. Het doel van 100 petajoule uit het Energieakkoord wordt daarmee waarschijnlijk niet gehaald.

Dat schreef het PBL gisteren bij de presentatie van zijn ‘Kortetermijnraming voor emissies en energie in 2020' (KTR 2020). Het PBL legt uit dat het Nederlandse kabinet met tegenvallers zit door een hoog-conjunctuur waarin onze behoefte aan energie steeg. Die is 'vuil' omdat er nog onvoldoende schone infrastructuur bestaat.

De door een kritisch publiek als grote vervuiler van Nederland beschouwde agrarische activiteiten in ons land, blijken als enige sector ruimschoots in de gewenste richting op te schuiven. Dat blijkt uit de onderstaande tabel uit de KTR 2020. De landbouw heeft als enige sector de verwachte raming voor reductie nadrukkelijk weten te verbeteren. Alleen de dienstensector kent ook een wat positievere uitkomst dan eerder verwacht. Met name de sector industrie en nijverheid blijft achter bij eerdere ramingen. De energiesector blijft overall ver achter bij de algemene reductie van 25%.

De reductie in de landbouw is vooral gerealiseerd door een dalend energiegebruik in de tuinbouw. De energiebesparing in de glastuinbouw is in de nieuwe KTR 3,6 petajoule hoger dan in de raming uit 2017.Volkskrant-columnist Bert Wagendorp maakte zich afgelopen week vrolijk over het PBL-rapport dat hij 'een bom onder het kabinet' noemt. Fractievoorzitter Rob Jetten (D66), zegt hij, krijgt "de munitie om de hele hut op te blazen op een presenteerblaadje. Ik verwacht nog deze week een interview met Klaas Dijkhoff in De Telegraaf, waarin hij verklaart dat ons niets anders rest dan het Akkoord van Parijs op te zeggen. [...] Ik verwacht dat Rutte de 49 procent verlaging in 2030 in de strijd zal gooien: oké, die kwart verlaging over twee jaar halen we niet, maar in 2030 zal het wonder zich voltrekken. ‘De zaak is hopeloos, maar niet ernstig’: ik hoor het ons nationale zonnetje in huis wel zeggen. En anders is er altijd nog 2040."

Hoe het ook zij, Nederlandse boeren en tuinders staan eindelijk eens positief in de schijnwerpers.
Dit artikel afdrukken