De Nederlandse Staat moet meer doen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Deze uitspraak deed de rechter van het Gerechtshof in Den Haag in hoger beroep vandaag in de klimaatrechtszaak van Stichting Urgenda en de Nederlandse Staat. Volgens het hof is een reductie van 25% in 2020 ten opzichte van 1990 noodzakelijk. De reductieplicht is in overeenstemming met de zorgplicht van de Staat, aldus het Hof.

Met deze uitspraak handhaaft het Hof de beslissing die de rechtbank 3 jaar eerder had genomen, waarin Stichting Urgenda in het gelijk werd gesteld.


Update, 14:15 uur: 1Vandaag wijdt vandaag een special aan de door Urgenda gewonnen zaak.

Update, 19:30 uur: Op NOS TV zei minister Eric Wiebes uit principe nieuwe stappen tegen de winst van Urgenda te overwegen. Het kabinet vindt dat de rechter geen oordeel mag hebben over wat in Nederland politiek is besloten.

De NRC schrijft dat het Hof 'nog harder' oordeelde dan de rechter in de eerste ronde Urgenda vs de Staat der Nederlanden. Een hoogleraar Milieurecht toont zich verbaasd dat het Hof tegen de Staat oordeelt. De regering stelt dat het aan de gestelde klimaatdoelen zal voldoen. De rechter meet zich een exportoordeel aan door te oordelen dat de Staat daar niet aan zal kunnen voldoen. "De juridische onderbouwing is nog harder dan het vonnis [uit 2015]”, zegt advocaat Van der Veen van het Rotterdamse kantoor AKD tegen de NRC. Hij voorziet een internationale rol voor de Urgenda-zaak als gevolg van de uitspraak. Het gerechtshof van Den Haag baseert zich twee grondrechten uit het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens: het recht op leven en het recht op een privé- of familieleven.

Na de Urgenda-uitspraak door de rechter in 2015 zijn in een aantal landen klimaatzaken gestart tegen overheden en bedrijven. Er zijn nog geen successen te melden, zoals deze in Nederland. De Nederlandsche Bank wees begin deze week op het belang van rechtszaken zoals die van Urgenda. DNB denkt dat ze "abrupte invoering” van invloedrijke klimaatmaatregelen kunnen veroorzaken.

Update, 23:15 uur: Op Trouw spreekt Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht in Leiden, zich uit. Hij vindt dat er vergaande milieumaatregelen nodig zijn om een klimaatcatastrofe te voorkomen. Toch gaat de uitspraak van het hof hem te ver. “Urgenda zadelt de overheid op met een miljardenlast die door Nederland vrijwel niet op te brengen is.” En de rechter lijkt zich de gevolgen niet te realiseren: “Waar moet dat geld dan vandaan komen? Moet je het weghalen bij de zorg? Of bij het onderwijs?”

Update: 14 oktober, 20:00 uur: Kabinet moet keiharde (extra) maatregelen nemen om doelen CO2-uitstoot te halen, schrijft de NRC. Urgenda zal om een nakoming vragen. De krant schrijft: Als de uitstoot van broeikasgassen in 2020 niet minimaal 25 procent is afgenomen, zal de Stichting Urgenda „nakoming vorderen” van de uitspraak, via een dwangsom. Dat zegt directeur Marjan Minnesma. De staat zou dan moeten betalen aan Urgenda. Minnesma: „Ik weet nog wel wat leuke dingen om daarmee te doen. Mensen gratis zonnepanelen geven, bijvoorbeeld.” Hoe hoog zo’n dwangsom zou zijn, bepaalt de rechter. Om er een slag naar te slaan: de Europese CO2-prijs (voor onder meer de industrie) ligt nu rond de 20 euro per ton CO2. Bij dat prijsniveau kost elke miljoen ton broeikasgas die in 2020 te veel wordt uitgestoten 20 miljoen euro. Zo'n bedrag is natuurlijk best te betalen en goedkoper dan maatregelen..
Rechtspraak - Klimaatzaak Urgenda
Reageer
  • Deel
Druk af