Annika de Jong
Word lid

Fijn dat je Foodlog leest! Dit artikel is gratis. Wil je dat wij kunnen blijven bestaan? Steun ons dan en word lid. Dat kan al vanaf €5,- per maand.


Qua landbouwproductiviteit draait Nederland, samen met Denemarken, al langere tijd mee in de Europese top. Sinds de eeuwwisseling is het productievolume per eenheid arbeid met ruim 41 procent gestegen. Dat schrijft het CBS. Ons land heeft zelfs de hoogste output per eenheid arbeid van de gehele EU. Dat schrijft het CBS.

Daar staan ook negatieve effecten tegenover. Onze intensieve landbouw en veeteelt staan regelmatig op gespannen voet met duurzaam bodemgebruik en behoud van biodiversiteit. Een teveel aan mineralen zoals stikstof in de bodem kan leiden tot vervuiling van grond, water en lucht. Door beleidsmaatregelen en inspanningen binnen de landbouw is het nutriëntenoverschot de laatste jaren afgenomen. De Nederlandse landbouwbodem kende lange tijd een groot fosforoverschot. Met behulp van gericht beleid is dit de laatste jaren fors teruggedrongen. In de afgelopen 25 jaar daalde het overschot van 34 naar 3 kg fosfor per hectare. Ook bij het terugdringen van het stikstofoverschot zijn de afgelopen jaren stappen gezet. Ondanks deze flinke daling, bevindt Nederland zich voor stikstof nog steeds in de bezemwagen van de 25 EU-landen waarvoor cijfers beschikbaar zijn. De afname van het nutriëntenoverschot in de Nederlandse landbouwbodems is het gevolg van een reductie in de toediening van meststoffen, terwijl de oogsten veel minder afnamen. In de veehouderij nam de dierlijke productie toe, terwijl de dieren minder voer kregen. Dat schrijft het CBS in het rapport Duurzame ontwikkelingsdoelen: de stand voor Nederland.

Dit artikel afdrukken