Toen Paul Nicklen, die als fotograaf en filmmaker werkt voor National Geographic, eind deze zomer aankwam op Baffin Island zag hij daar een beeld dat hem raakte. Een zich met zijn laatste krachten voortslepende ijsbeer, die tevergeefs naar voedsel zoekt in vaten die vissers hebben achtergelaten. Als zijn zoektocht amper iets oplevert, laat het sterk vermagerde dier zich verslagen op de grond vallen.

Nicklen besloot het hartverscheurende tafereel te filmen en later ook te publiceren. "We stonden daar te huilen, filmend terwijl de tranen over onze wangen rolden”, vertelt hij. Redden van de beer was geen optie. Niet alleen had hij daar geen middelen voor, ook is het voederen van ijsberen in Canada verboden. Zijn overweging was het dier te filmen "zodat het niet voor niets zou sterven."

Met het verhaal van deze ene ijsbeer wil Nicklen laten zien welke reële gevolgen klimaatverandering en opwarming nu al hebben op de alleen in het poolgebied levende ijsberen. IJsberen leven van zeehonden, die ze vinden op het zee-ijs. In de zomer gaan ze aan land en daar brengen ze een periode vastend door. Door de opwarming smelt het zee-ijs sneller, gaan de beren noodgedwongen eerder aan land en wordt hun vastenperiode langer. Onderzoek laat zien dat het smeltende zee-ijs de ijsberen in hun bestaan bedreigt. Al in 2002 stelde het Wereldnatuurfonds vast dat tegen het einde van de zomer de meeste ijsberen tekenen van uithongering vertonen. Vijftien jaar later is die situatie alleen maar verergerd. Die boodschap laat Nicklen vol emotie zien.


Dit artikel afdrukken