Dit voorjaar zijn de eerste akkerranden ingezaaid, sommige inmiddels al twee keer omdat de droogte roet in het eten gooit. Tijd om de samenwerking tussen boeren, super én natuurorganisaties officieel te bekrachtigen. Vrijdag ondertekenden de samenwerkende partners Albert Heijn, Agrico, Leo de Kock en Nedato namens de telers, Natuurmonumenten en adviesbureau CLM temidden van de bloeiende akkerranden de samenwerkingsovereenkomst waarmee zij de biodiversiteit op en rondom de aardappelpercelen willen vergroten.

Volgens Albert Heijn is het "uniek dat boswachters en ecologen van Natuurmonumenten rechtstreeks met telers in gesprek gaan hoe zij op hun bedrijf de natuur een handje kunnen helpen".

Peter Leendertse van CLM, kennis- en adviesbureau op het gebied van landbouw, voedsel, natuur en milieu, onderschrijft en nuanceert dat. "Het allerleukst was eigenlijk dat de mensen van Natuurmonumenten ontdekten hoe veel de boeren al aan de natuur 'doen' en er mee bezig zijn," zegt hij. CLM stond aan de wieg van de samenwerking en bracht om te beginnen de 'nulsituatie' in kaart. Leendertse: "Er is niet één oplossing. Grond maakt uit, en de bebouwing natuurlijk, de regio kan anders willen". Eén van de boeren wilde graag een 'patrijzenrand'. Daar zijn planten voor nodig van verschillende hoogtes, die voedsel bieden en waar de patrijs zich met zijn jongen gemakkelijk in kan verschuilen.

Andere akkerbouwers wilden meer insecten en bestuivers, of specifieke planten die natuurlijke vijanden aantrekken zodat ze minder hoeven te spuiten. Natuurmonumenten wilde via de akkerranden verbindingen aanleggen naar de nabijgelegen natuurgebieden. Er werden dus 'op maat' zaaimengsels samengesteld omdat je het van de commerciële zaaimengsels niet moet hebben. Dat bleek vorige week al uit het bericht over 'pleegakkers'. "In sommige daarvan zitten zelfs uitheemse soorten", zegt Leendertse, "of planten waar boeren juist last van hebben."

Leendertse roemt de gretigheid waarmee de 35 betrokken telers hun kennis en ervaringen delen. "Die boeren weten echt wel wat ze doen", kreeg hij te horen van de oprecht verbaasde natuurbeheerders. Hij hoopt dat de ontstane verbinding én waardering nu hun weg vinden naar de markt en de consument. Als het aan Albert Heijn ligt gaat dat ook lukken. Zo zegt Said Belhassan, bij Albert Heijn verantwoordelijk voor Aardappelen, Groente en Fruit, in het persbericht: “Wij zijn continu op zoek naar manieren om onze aardappelteelt te verduurzamen onder andere door de inzet van resistente rassen en het gebruik van minder bestrijdingsmiddelen. Naast deze initiatieven zochten onze telers nieuwe manieren om impact te maken op het gebied van natuurbeheer. Dankzij de inzet van boswachters en ecologen van Natuurmonumenten leveren ze een bijdrage aan een natuurlijk landschap. Deze gezamenlijke betrokkenheid maakt dat op een laagdrempelige manier wordt onderzocht hoe een bijdrage geleverd wordt aan boer, land en klant.”

Op het moment van tekenen van de samenwerkingsovereenkomst staat in de provincies Flevoland, Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland al ruim 20 kilometer akkerrand in bloei met geurende kruiden, grassen en zomerbloemen.
Dit artikel afdrukken