image


De jonge boeren willen dus het heft in eigen hand nemen. Lijkt me een goeie zaak.

"Waardering voor op duurzame wijze voldoende en kwalitatief goed geproduceerd voedsel." Dát is de boodschap die het NAJK (Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt) graag had gehoord in troonrede en miljoenennota. Het NAJK kan zich op veel punten vinden in de analyse van de Nederlandse landbouw en het platteland, zoals verwoord in de landbouwbegroting voor 2008, maar zou zelf op een aantal punten andere keuzes hebben gemaakt. Een oproep om de steeds schaarser wordende landbouwgrond te behouden voor de productie van voedsel en duurzame energie, staat bijvoorbeeld niet in de nota en dat is volgens de agrarische jongeren een gemiste kans.
NAJK is net als de minister van mening dat het platteland ertoe doet en dat ook de maatschappij hiervan doordrongen moet zijn. Wel zet zij vraagtekens bij de instrumenten die worden ingezet om hier ook de burger van te doordringen. Volgens NAJK zouden ondernemers hier zelf een grotere rol in kunnen vervullen en dat gedragsverandering van "bovenaf" niet erg effectief zal zijn.

Jonge boeren
De regeling voor jonge agrariërs wordt gecontinueerd wat ervaren mag worden als steun in de rug voor de jongeren die vol overtuiging het agrarische bedrijf overnemen, voortzetten en verder ontwikkelen. Een duidelijke visie op jonge boeren ontbreekt echter, terwijl het juist de jongeren zijn die op onderwerpen, als maatschappelijke betrokkenheid, duurzaamheid en dierenwelzijn de dialoog aangaan met burgers en die ook openstaan voor discussie.

Maatschappelijke stages
Voor de toekomstige situatie van de arbeidsmarkt is het van groot belang om de geplande maatschappelijke stages en allochtone jongeren te betrekken bij de sector. Werken in de land- en tuinbouw is gezond en gevarieerd. Maar aan het image van de sector onder jongeren kan niet genoeg aandacht besteed worden. Daarom onderneemt NAJK op dit punt ook de nodige acties.


bron: NAJK met dank aan agriholland
Dit artikel afdrukken