MOB (MOBilisation for the environment) schrijft: "MOB verzoekt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, kortom het bevoegd gezag, om alle activiteiten zoals die momenteel in strijd met het recht worden verricht door Luchthaven Schiphol per direct te beëindigen en beëindigd te houden. Dit kan op korte termijn alleen door het aantal vliegbewegingen (starts en landingen) op Luchthaven Schiphol terug te brengen tot het aantal zoals dat positief was vergund op de referentiedatum."

1Vandaag kreeg de primeur, nadat MOB afgelopen week al had ingezet op sluiting van de Amercentrale. Het nieuwsprogramma sprak met Johan Vollenbroek, de drijvende kracht achter MOB, en twee juristen.

"Afgaande op de uitspraak van de Raad van State betekent dit dat de stikstofdepositie terug moet naar het niveau van 2004, en daarmee ook het aantal vliegbewegingen", zegt Vollenbroek. "Dat betekent dat het aantal starts en landingen moet worden teruggebracht tot 400.000. Uitbreiding van Schiphol is al helemaal geen realistisch scenario."

MOB maakt met deze actie duidelijk geen anti-boeren NGO te zijn, maar te strijden voor natuur en tegen stikstof, ook als dat burgers en hun genoegens raakt
Dat Schiphol geen natuurvergunning heeft, noemt advocaat milieurecht Bondine Kloostra (Prakken d'Oliviera, Amsterdam) "eigenlijk onvoorstelbaar. Allereerst omdat het bedrijf hem niet heeft aangevraagd, maar ook omdat de overheid dit heeft laten lopen. Een passende beoordeling, 'wat doet een activiteit met de natuur?', is gewoon verplicht. Die móet je laten uitvoeren." Advocaat omgevingsrecht Rachid Benhadi (Hekkelman Advocaten, Nijmegen) vindt het "opzienbarend" dat Schiphol niet over een natuurbeschermingsvergunning beschikt.

Volgens Benhadi staat minister Schouten van LNV voor de complexe taak om de vergunningaanvraag van Schiphol te beoordelen. "Ze zal de stikstofdepositie van de huidige bedrijfsvoering op Schiphol in ieder geval moeten vergelijken met die in 2004, en misschien dat de minister zelfs nog verder terug moet in de tijd. En dat in verschillende natuurgebieden. Dat moet duidelijkheid geven op de vraag of er natuurschade is." Mocht dat daadwerkelijk het geval zijn en een vergunning niet zomaar kan worden afgegeven, zegt Benhadi, dan zou de minister een beroep kunnen doen op de zogeheten ADC-toets (zie het grijze kader onder opinie van Max van der Sleen gisteren op deze site) en via die route alsnog een natuurbeschermingsvergunning kunnen verlenen, denkt Benhadi. Daarmee moet de minister aantonen dat er geen alternatieven zijn (A), dat het project een dwingend algemeen belang kent (D) en dat de natuurschade wordt gecompenseerd (C). De A en de D acht hij haalbaar, het compenseren van de schade acht hij nogal complex omdat Schiphol impact heeft op verschillende natuurgebieden.

MOB maakt met deze actie duidelijk geen anti-boeren NGO te zijn, maar te strijden voor natuur en tegen stikstof, ook als dat burgers en hun genoegens raakt. De regering heeft er sinds vandaag een fors stikstof-vraagstuk bij. Binnenkort moet de Commissie Remkes adviseren over een oplossing uit de ontstane PAS-impasse.

Al eerder moest het kabinet erkennen geen tijdige en adequate inschatting te hebben gemaakt van de mogelijke gevolgen van de juridische procedures tegen het PAS.

Het complete handhavingsverzoek van MOB is hier te downloaden.

Dit artikel afdrukken