De Nederlandse wetgever heeft een regeling voor boeren in het leven geroepen die door de Raad van State (RvS) als illegaal is afgedaan. Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) bleek niet te voldoen aan de eisen van de Europese Natuurwetgeving. Ruim 3.300 voornamelijk boerenbedrijven zitten door de streep die de Raad van State door het PAS haalde, opeens met een illegale bedrijfsvoering.

De bedrijven zijn door de uitspraak vergunningplichtig geworden onder de Natuurbeschermingswet. Dat schrijft Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, in een brief aan de Tweede Kamer. Op grond van een PAS-melding waren de bedrijven tot op heden vrijgesteld van zo'n vergunning.

Minister Schouten zegt dat ze het noodzakelijk acht om tot een oplossing te komen voor de activiteiten die via meldingen zijn gelegaliseerd. Nog voor de zomer wil ze duidelijkheid kunnen geven.

Of ze dat juridisch voor elkaar kan krijgen, is vooralsnog zeer de vraag. De minister stoort zich daar voorlopig niet aan. Ze zegt "pragmatisch" te willen omgaan met de eisen die de Raad van State stelt aan beweiden en bemesten. Volgens de uitspraak van de Raad van State is daar echter een vergunning voor nodig.

De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben in samenwerking met de provincies een team samengesteld dat ‘met grote urgentie’ moet werken aan het oplossing van de situatie waarin de uitspraak van de RvS ondernemers heeft gebracht. Schouten hoopt op een "nieuwe toekomstbestendige stikstofaanpak" die in samenspraak met kabinet, lagere overheden en andere maatschappelijke partners gerealiseerd moet worden.

Johan Vollenbroek van Mobilisation for the Environment, die de juridische strijd tegen het PAS coördineerde en won, reageert sceptisch op Boerderij: “hebben bestuurders dan helemaal niets geleerd."
Rijksoverheid - Kamerbrief met reactie op uitspraak Raad van State over Programma Aanpak Stikstof
Reageer
  • Deel
Druk af