De inflatie van ons boodschappenmandje daalde afgelopen maand naar 11,7%. Vorige maand was de prijsstijging op jaarbasis van voedingsmiddelen nog 13,1% ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het CBS in zijn definitieve vaststelling van het inflatiecijfer over juli. Het nu officiële percentage ligt een tiende procent hoger dan het CBS op 31 juli schatte.

Vooral de lagere prijs van zuivel in de winkel droeg bij aan deze afname, zegt het CBS in een bijna terloops geformuleerd zinnetje. Het gaat om een daling van circa 2%. De consumentenprijzen voor zuivel stegen tussen juni en december 2022 met 15%. De stijgende trend zette zich voort in de eerste twee maanden van 2023. Na stabilisering begonnen de winkelprijzen na juni weer te dalen.

De lagere prijs vertaalt zich door vanuit de lagere prijs die de boer voor zijn melk krijgt van de melkfabrieken. De retail is er door de hoge inflatie erg op gespitst om lagere inkoopprijzen in de zakelijke markt snel door te geven aan consumenten.

Vakblad Boerenbusiness brengt de melkprijs in kaart en constateerde vanmorgen dat de gemiddelde melkprijs bij de zeven grootste Nederlandse zuivelverwerkers in juli weer iets harder is gedaald dan in juni het geval was. Toen leek de daling bijna tot stilstand gekomen. De boer heeft te maken met hoge kosten en profiteerde vorig jaar van de hoge melkprijs. Nu komt zijn marge weer langzaam in de klem, terwijl de prijs van zuivel relatief hoog blijft.

De Volkskrant bracht onlangs een reportage waarin onze kijk op kaas lijkt te verschuiven: het wordt een luxe product. Het lijkt niet ondenkbaar dat de daling van de melkprijs die een daling van de inflatie met zich meebrengt, het gevolg is van overproductie door structureel lagere consumptie. Foodlog constateerde onlangs dat bij FrieslandCampina, veruit de grootste zuivelaar van ons land, vermoedelijk een melkplas zonder markt dreigt.
  • Deel
Druk af