Vandaag publiceerden de VN-organisaties voor voedsel en landbouw (FAO, IFAD en WFP) hun rapport over ondervoeding in de wereld van 2011-2013. Vergeleken met twee jaar geleden lijden 26 miljoen minder mensen honger dan twee jaar geleden, maar nog steeds is 12 procent van de wereldbevolking chronisch ondervoed.

Als de vooruitgang in hetzelfde tempo doorgaat als nu, lijkt de in de Millennium Development Goals van 2000 overeengekomen doelstelling - halvering van het aandeel hongerige wereldbewoners - haalbaar. Om dat zeker te stellen, zijn de komende twee jaar nog 'considerable and immediate additional efforts' nodig.

Speerpunten van een succesvolle aanpak volgens de VN-organisaties: “Beleid dat erop gericht is de productiviteit van de landbouw en de beschikbaarheid van voedsel te vergroten en vooral aandacht heeft voor kleine boeren, kan zelfs in arme landen tot minder honger leiden. In combinatie met sociale bescherming en andere maatregelen om het inkomen van arme gezinnen te ondersteunen, kan het nog positiever uitpakken en rurale ontwikkeling stimuleren, door levendige markten en werkgelegenheid te creëren, hetgeen resulteert in duurzame economische groei".
Dit artikel afdrukken