Klare staat bekend om zijn als links geldende geopolitieke analyses van het Amerikaanse beleid ten aanzien van olie. Zijn analyses vormen de basis voor de film Blood and Oil waarin gesteld wordt dat het Amerikaanse leger hoofdzakelijk dient ter bescherming van de oliebelangen van de VS. Teneinde het eindspel om de energiebehoefte van het land niet te laten ontaarden in oorlogen, pleit hij al jaren voor versnelde omschakeling op alternatieve energiebronnen.

In Klare's gisteren verschenen artikel tekent zich een horrorscenario af. Op Tomdispatch beredeneert hij de gevolgen van stijgende voedselprijzen als gevolg van droogte of extreme neerslag die weer het gevolg zijn van de klimaatveranderingen waarmee de wereld te maken krijgt. Mislukkende oogsten zorgen voor onrust in arme steden. Mensen trekken weg van het improductief wordende land en komen naar de steden. Daar verergert de problematiek omdat de daar beschikbare hoeveelheid voedsel per hoofd nog verder afneemt.

Klare stelt dat de sociale onrust in Bangladesh, Kameroen, Egypte, Haïti, Indonesië, Senegal en Yemen in de periode 2007-2008 de eerste tekens waren van uitzichtloze revoluties die in oorlog zullen eindigen. De hoge voedselprijzen in de jaren 2010-2011 leidden tot de Noord-Afrikaanse lente die inmiddels openlijk door economen en sociologen worden gezien als voedseloproeren. De onrusten zullen zorgen voor een druk op de voedselprijzen wereldwijd en zullen zowel in de oude als de nieuwe grote economieën van de wereld leiden tot een terugval van de economische ontwikkeling die verder destabiliserend zal werken. Daarmee ontstaat van twee kanten zware druk op de sociale evenwichten in zowel de rijke, de opkomend rijke als de arme wereld. Voedseltekorten zorgen voor een afname van besteedbaar inkomen; de afname van besteedbaar inkomen leidt tot afkalving van de welvaart en werkeloosheid. Die twee krachten zorgen voor een neerwaartse spiraal die moeilijk te corrigeren valt als hij eenmaal inzet. In De prijs van eten wees Dick Veerman op Foodlog op het belang van de relatie tussen de prijs van voedsel en de rest van de economie. We voelen deze relatie nog niet, maar het is onvermijdelijk dat we die in de nabije toekomst zullen gaan voelen.

Klare trekt deze lijn van denken uiterst somber door en zegt dat de fictie van het populaire verfilmde boek The Hunger Games een scenario in zich draagt dat op de een of andere manier realiteit zal worden. Daarmee schetst hij een schrikwekkend beeld van de relatie tussen klimaat, voedsel en economie. Het Nederlandse actualiteitenprogramma Nieuwsuur besprak afgelopen weekend die relatie met de Nederlandse hoogleraar duurzame ontwikkeling Louise Fresco. Zij bleek juist heil te zien in stijgende voedselprijzen en het afkoelen van de economie als belangrijke signalen die de wereld zouden moeten aanzetten tot verandering.

In zijn boek The Race for what's left gaat Klare in op de consequenties van de relatie tussen grondstoffen, bouwland voor landbouw, klimaat en oorlog en vrede in de wereld. Hij bepleit een radicale vermindering van onze consumptie om onrust en oorlog voor te zijn.

Onlangs publiceerde het Nederlandse platform LIS daarover een rapport dat het aanbood aan de Nederlandse overheid. LIS-voorzitter Wouter van der Weijden sprak zich over de geopolitieke consequenties daarvan uit op Foodlog.
Dit artikel afdrukken