Natuurmonumenten neemt het voortouw om samen met 18 uiteenlopende partijen, waaronder FrieslandCampina, LTO Noord, Rabobank, Herenboeren Nederland, Picnic, Rechtstreex en boeren, een omwenteling op gang te brengen waarbij boeren in de Rotterdamse regio natuurvriendelijker gaan werken en voor de buurt gaan produceren.

Stad en platteland hebben elkaar namelijk nodig, zegt de natuurorganisatie op de website bij de lancering van Rotterdam de boer op! Enerzijds heeft de biodiversiteit in Nederland de afgelopen decennia sterk te lijden gehad als gevolg van versnippering door verstedelijking en infrastructuur, vermesting door stikstof en verdroging door ontwatering. Kruidenrijke graslanden - met een rijkdom aan bloemen, wilde bijen en vogels -worden schaars. Anderzijds is het ook met de waardering voor het harde werk van de Nederlandse boeren droevig gesteld. Kende vroeger iedereen nog wel een boer in zijn directe omgeving, tegenwoordig weet de stadsbewoner het platteland niet meer te vinden. Bovendien groeit de maatschappelijke kritiek op de landbouw en missen boeren het vertrouwen dat de consument bereid is een eerlijke prijs te betalen voor duurzaam geproduceerd voedsel uit de regio.

Ideale proeftuin
Om dat tij te keren, wil Natuurmonumenten een 'droom' realiseren voor de toekomst van het landschap en het boerenbedrijf in Nederland: een eerlijke prijs voor een goed product met respect voor natuur en landschap. In Rotterdam vond Natuurmonumenten de ideale proeftuin: één van de meest verstedelijkte gebieden van Nederland, omringd door een wereldhaven, industrie en infrastructuur. Een regio waar de natuur onder druk staat. "Tegelijkertijd biedt de regio volop kansen, door de grote hoeveelheid consumenten en de ondernemersmentaliteit van de Rotterdammer," aldus de organisatie in Nieuwe Oogst.

Ik ken een tomatenteler die me vertelde dat hij z’n oogst makkelijker naar Italië exporteert dan dat hij die tomaten in een winkel om de hoek krijgt
De Nationale Postcode Loterij bleek voor de aanpak te porren en gaf Natuurmonumenten €5 miljoen om de komende 6 jaar een meer natuurinclusief businessmodel te ontwikkelen voor boeren en andere ondernemers in de voedselketen en duizenden burgers te laten investeren in het eten op hun bord. Het is de bedoeling dat het geld als startkapitaal gebruikt wordt voor een 'Rotterdams Transitiefonds' dat boeren in de regio ondersteunt met hun plannen. Hoeveel geld er in dat fonds komt en wie er nog meer zullen bijdragen, is nog onduidelijk.

'Stad en ommeland verbinden'
In het AD vertelt biologische boer Arie van den Berg voor welke uitdaging hij staat: hoe vindt hij in hartje stad klanten voor zijn kaas? "Dat is al moeilijker dan je denkt’’, zegt Van den Berg. "Ik ken een tomatenteler die me vertelde dat hij z’n oogst makkelijker naar Italië exporteert dan dat hij die tomaten in een winkel om de hoek krijgt. Als ik de kaas en melk rechtstreeks vanuit mijn bedrijf naar Rotterdam kan brengen, compenseert dat voor de hogere prijs van biologische producten.’’

Volgens Natuurmonumenten staan er diverse concrete projecten op stapel, zoals het realiseren van meer Herenboerderijen rond Rotterdam en het verder uitbouwen van de marktpositie van korteketeninitiatief Rechtstreex. Het aanleggen van voedselbossen. Picnic gaat onder een nieuw lokaal label de producten van de deelnemende boeren verkopen en samen met de Rabobank wordt het 'gestapeld belonen' opgeschaald. "Zo werken we tegelijkertijd aan meer biodiversiteit en een betere boterham voor de boer," aldus Natuurmonumenten.

'Inspiratie'
Het initiatief kan de goedkeuring wegdragen van demissionair minister van Landbouw Carola Schouten, die het een "mooi praktijkvoorbeeld" noemt van haar visie op kringlooplandbouw: "Het brengt de boer en de Randstad dichter bij elkaar. Dat ondersteun ik graag." Overigens zonder dat die steun zich vertaalt in een financiële bijdrage, schrijft het AD.

Er zijn nog geen plannen voor soortgelijke projecten in andere delen van het land, maar wel hoopt Natuurmonumenten 'een inspiratie' te zijn voor andere grote steden in Nederland, en zelfs Europa en de rest van de wereld. Rond Rotterdam boeren zo'n achthonderd agrarische ondernemers.De 'droompartners' van Rotterdam de boer op! zijn: Natuurmonumenten, Aardpeer, DRIFT, FrieslandCampina, Gemeente Midden-Delfland, Gemeente Rotterdam, Greenchoice, Herenboeren Nederland, LTO Noord, Naturalis Biodiversity Center, Picnic, Rabobank, Rechtstreex, Rotterdam Make it Happen, Rotterdamse Oogst, SMK (Stichting Milieukeur), Staatsbosbeheer, Stichting DOEN en het Zuid-Hollands Landschap.
Dit artikel afdrukken