"Er zijn bijna geen risico’s voor omwonenden van veehouderijen." Dit zegt Dick Heederik, die als hoofdonderzoeker meewerkte aan het onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) van het RIVM.

Heederik zegt dit in het vakblad Pig Business deze maand.

Heederik heeft in een twee pagina's groot interview scherpe kritiek op politiek en media. Die zetten de veehouderij direct na het uitkomen van het VGO-rapport in een negatief daglicht.

Niet terecht
De VGO-onderzoeker vindt het niet terecht dat vooral de negatieve aspecten naar voren zijn gehaald. "De varkenssector is de afgelopen jaren juist enorm goed bezig en het is aan de sector zelf te danken dat er bijna geen risico’s meer zijn voor omwonenden", stelt Heederik, die behalve professor aan de Universiteit Utrecht ook voorzitter is van de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa).

Opschudding
Vlak voor de zomervakantie werd het VGO-rapport gepubliceerd. Het rapport zorgde gelijk voor veel opschudding in de media en politiek; staatssecretaris Martijn van Dam kwam daarop met de Wet Dieraantallen.

NVV verzet zich al vanaf het begin tegen deze wet. NVV ziet zich nu gesteund door de uitspraken van Heederik in Pig Business.

Zeer beperkte risico’s
Gezien de echte uitkomsten van het rapport, de zeer beperkte risico’s voor de volksgezondheid en het voortgaand onderzoek naar emissiereductie vindt de VGO-onderzoeker dat het geen zin heeft om nu overhaaste beslissingen te nemen.

"Het is een lokaal probleem, maar het is het niet zo dat de mussen van het dak vallen", aldus Heederik.

Geen sprake van zoönose
De hoofdonderzoeker van het RIVM zegt in het interview onder meer: "Als de veehouderij onder normale omstandigheden werkt, is er geen sprake van zoönose of risico voor de volksgezondheid".

Ook zegt hij dat in het rapport veel negatieve gezondheidseffecten naar voren komen, die niet in verband kunnen worden gebracht met veehouderij.

Absoluut geen risico
Verder stelt hij dat de inspanningen van de varkenshouderij, onder meer door het fors reduceren van het antibioticagebruik, ervoor hebben gezorgd dat er "absoluut geen risico voor omwonenden waarneembaar is, voor onder andere MRSA".

Bovenstaande tekst namen wij over van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders. Ook NRCV's de Monitor biedt ruimte aan de gedachte dat megastallen mogelijk geen gevaar voor de volksgezondheid vormen.

RECTIFICATIE, 5 JUNI 2017
De heer Heederik reageerde vandaag naar ons. In bovenstaand artikel wordt verwezen naar een artikel van de heer Leenders op basis van een interview met de heer Heederik. Het is verschenen in tijdschriften voor de varkens- en pluimveesector van uitgeverij Agrio. Het interview was niet geautoriseerd. Dat is door de hoofdredacteur van Agrio, de heer Ellenkamp, toegegeven. De redactie van Foodlog verzoekt de lezer bovenstaande tekst in zijn geheel als fout geciteerd en uit zijn verband gehaald te beschouwen.
Dit artikel afdrukken