De heer Heederik gaf ons aan: [Ik heb gezegd] dat de gezondheidslast als gevolg van de pluimveehouderij (door longonstekingen) vermoedelijk beperkt is in vergelijking met de algehele bijdrage van de veehouderij aan de gezondheidslast door (secundair) fijnstof. Dat is iets anders dan vrijspreken. Ook heb ik verschillen tussen risico’s tijdens ziekte-uitbraken onder dieren en perioden zonder uitbraken van ziekten onder dieren genoemd.

Maar, de verbanden tussen aantallen veehouderijen en longfunctie, ongeacht het type veehouderij, geven juist aan dat niet alle problemen geconcentreerd zijn rond de pluimveehouderij, maar ook andere typen, inclusief de varkenshouderij. Dus, niet alle signalen zijn consistent, maar wel negatief voor de gezondheid. Dat moet verder worden onderzocht. Dus, het ligt genuanceerd, en in nuance blinken beide stukken niet uit.

We hebben enkel verbanden aangetoond en zullen nooit zeggen dat er een oorzakelijk verband is: daarvoor misten we teveel gegevens. Er is niet naar onderliggende oorzaken gekeken van het verhoogde risico op longontsteking, dat was een betere formulering geweest.


We verwijderden mogelijk verwarrende reacties die de rectificatie zouden kunnen schaden.

Dit artikel afdrukken