Dat getal komt aan het licht in een nieuw rapport van de Britse afvalverminderingsorganisatie Wrap.

Het gaat om primaire producten (aardappelen, appels, boontjes, kolen) die door supermarkten worden afgekeurd omdat ze niet aan de kwaliteitscriteria voldoen, omdat er te veel van is of doordat er problemen optreden tijdens de opslag of verpakking.

Van die 3,6 miljoen ton overtollig eetbaar voedsel komt 2 miljoen ton terecht bij voedselbanken of wordt omgewerkt tot veevoer. Wat overblijft wordt gecomposteerd, ondergeploegd of voor energieopwekking gebruikt, schrijft The Guardian. Suikerbieten, aardappelen en wortels maken samen meer dan de helft van de voedselverspilling in de primaire sector uit.

De verspillingsberg in de land- en tuinbouw is 10 keer zo groot als de hoeveelheid voedsel die door supermarkten wordt weggegooid, aldus Wrap. Dat biedt aanknopingspunten voor verbetering. Wrap zette een netwerk op om boeren en kleine producenten aan nieuwe afzetmogelijkheden voor overtollig voedsel te helpen, zoals liefdadigheidsorganisaties. Ook neemt Wrap het voortouw om samen met boeren en supermarkten tot betere - of andere - kwaliteitsstandaarden te komen zodat de belangrijkste oorzaak van voedselverspilling aangepakt wordt.

Boerenvoorman Jack Ward van de British Growers Association is tevreden met het inzicht in de omvang van de voedselverspilling bij boeren en hoe dat hun winst drukt. "Naarmate we strikter gaan toezien op de duurzaamheid van onze voedselproductiesystemen, krijgt het verminderen van voedselverspilling op ieder punt van de voedselvoorzieningsketen meer prioriteit."

Onderploegen
Op Foodlog legde de Nederlandse tuinder en akkerbouwer Jopie Duijnhouwer al eens uit dat overtollig en onverkoopbaar boerenproduct het beste direct op de akker kan worden ondergeploegd. Uiteraard is het wel zo dat producten met een lelijk plekje wel degelijk door consumenten gegeten kunnen worden. Het feit dat er zoveel verspild kan worden, wijst dan ook op ruime productievolumes. Beperking daarvan zou dan ook sterk kunnen bijdragen aan verlaging van de voedselverspilling en directe recycling door onderploegen.

150% onderschatting van verspilling in de VS
De economie van overproductie is een discussie waard, die we op Foodlog al eens uitgebreid gevoerd hebben. Of boeren ook altijd door hebben hoeveel eten ze weggooien, cq. te veel maken is maar de vraag. Amerikaanse onderzoekers berekenden de voedselverspilling op 123 boerderijen in Noord- en Centraal-Californië. Ze constateerden dat agrarische ondernemers maar liefst 157% meer verspillen dan zij zelf schatten. Het gemiddelde voedselverlies op de Californische boerderijen is 11.299 kg per hectare. Dat komt overeen met 33,7% van de verkochte opbrengst, inclusief de velden die niet worden geoogst.
Dit artikel afdrukken