Dit concluderen Deense onderzoekers na een 12-weken durende studie, gesponsord door de zuivelindustrie. De 139 deelnemers waren tussen 18 en 70 jaar en hadden 2 of meer risicofactoren voor het metabool syndroom.

Vervanging door kaas of koolhydraten
De onderzoekers verdeelden de proefpersonen in drie groepen. De eerste groep verving een deel van hun dagelijkse voeding door 80 gram kaas met een vetpercentage van 25-32%. De tweede groep at 80 gram magere kaas met een vetpercentage van 13-16%. Een controlegroep verving een deel van hun voedsel door koolhydraten in de vorm van brood met jam. Voor en na het experiment analyseerden de onderzoekers de bloedwaarden.

Aan het eind van de studie vonden de onderzoekers geen verschil tussen de groepen in het risicofactoren voor metabool syndroom zoals het gehalte LDL-cholesterol, triglyceriden, insuline, nuchtere glucose, bloeddruk en middelomtrek. De groep die de volvette kaas at, liet een kleine verhoging in HDL-cholesterol zien.

'Kaas past in gezond dieet'
Volgens onderzoeker Farinaz Raziana van de Universiteit van Kopenhagen hoeft deze uitkomst niet voor andere vormen van zuivel te gelden en moet het neutrale effect van kaas op het cholesterolgehalte nog verder onderzocht. Wel concludeert ze op basis van dit onderzoek dat het aannemelijk is dat volvette kaas in een gezond dieet past.
Dit artikel afdrukken