Aanstaande donderdag 29 juni bespreekt de Tweede Kamer het concept-Landbouwakkoord. Ook informeert minister Adema de Tweede kamer over het vervolgtraject. Om blijvend onze stem in Den Haag te laten horen, hebben wij deze brief opgesteld gericht aan het adres van alle leden van de Tweede Kamer. Laat horen dat je het LTO-besluit om de onderhandelingen te staken ondersteunt en zet je mening kracht bij door het ondertekenen van deze brief.

Met die woorden roept voorzitter Wim Bens van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) zijn leden op om tegen de minister te stemmen en tegelijk met hem in gesprek te willen.

De oproep wekt bevreemding omdat de bestuurders van Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO), waaronder Bens, eerder besloten het akkoord als onderhandelaarsresultaat niet ter stemming aan hun leden voor te leggen.

Een soortgelijke verwarring ging gisteravond uit van een opinie in de NRC van de hand van voorzitter Sjaak van der Tak van LTO.

LTO en de zelfstandige organisaties ZLTO en LTO Noord daarbinnen wilden geen landbouwakkoord. Volgens Van der Tak waren er onvoldoende financiële garanties voor zijn boeren. Hij schrijft: "Het feit dat wij een akkoord hebben laten passeren waar een budget van bijna 13 miljard euro aan hing, zou het besef moeten versterken hoe groot onze inhoudelijke bezwaren tegen dit akkoord zijn." Met een dergelijke argumentatie grijpt hij terug op argumenten voor financiering van de hervorming van de Nederlandse landbouw die direct in lijn liggen met de radicale FDF: hij wil de vergaande garantie dat alle kosten worden gedragen door de overheid of ketenpartners.

Van der Tak laat weten dat zijn opinie mede gemotiveerd door kritiek van de leden op zijn organisatie. Zij nemen het hem en LTO kwalijk nemen dat zij niet heeft gekozen om de ruim €16,5 miljard te pakken die de regering en banken voor boeren hebben gereserveerd als er een landbouwakkoord zou zijn gekomen. Nu gaat de regering eigenhandig beleid maken en vervallen die reserveringen weer. Boeren komen mogelijk met geheel lege handen te staan.

LTO en ZLTO lijken met de opinie en het teken-register voor de brief aan de Tweede Kamer het gesprek over het akkoord weer te willen openen. Minister Adema zei vorige week duidelijk daar niet meer aan te willen denken. Het akkoord is geheel van tafel, de gesprekken om tot een herenakkoord en financiering te komen worden niet heropend

De organisatie lijkt terecht gekomen in een moeilijk te begrijpen vecht-vluchtgedrag
'Drie kwart leden voor akkoord'
De argumenten die LTO-voorlieden gebruiken, kunnen zich tegen hen keren. We deden een belrondje onder goed geïnformeerden uit boerenkringen. Drie van hen vertelden ons te schatten dat mogelijk driekwart van de leden na lezing van de concepttekst van het landbouwakkoord zou hebben ingestemd met het bereikte resultaat. "Alleen op onderdelen zijn nog wat aanpassingen nodig en die hadden prima uitonderhandeld kunnen worden", vertelde een van hen ons. Geen van allen wil met naam genoemd worden.

De Farmers Defence Force wil het kabinet weg. LTO lijkt met de brievenactie de rangen met radicale boeren gesloten te houden om geen leden te hoeven verliezen, maar ook beducht te zijn voor de boeren die als een silent majority het akkoord prima hadden gevonden. De organisatie lijkt terecht gekomen in een moeilijk te begrijpen vecht-vluchtgedrag.

De stoere FDF heeft daar weinig boodschap aan en roept zijn aanhang op om donderdag niet met brieven maar met trekkers naar Den Haag te komen om het kabinet weg te jagen. Dat lieten voorman Mark van den Oever en campagneleider Sieta van Keimpema gisteren in vlogs weten. Donderdag debatteert de Tweede Kamer over het mislukte landbouwakkoord en moet minister Adema daar verantwoording over afleggen. LTO stelt hem bij de volksvertegenwoordigers in een kwaad daglicht door in de NRC te zeggen dat instemmen met het akkoord tot nog meer trekkerprotesten zou hebben geleid. Van der Tak formuleert dat zo: "Het omarmen van dit voorstel als ‘onderhandelaarsakkoord’ en het voorleggen daarvan aan onze leden zou enkel tot meer polarisatie en verzet hebben geleid." Zijn medebestuurder Bens vraagt zijn leden nu toch te stemmen en staat slechts één keuze toe.
Dit artikel afdrukken