Vandaag trokken de Limburgse boeren naar het Gouvernement, zoals het provinciehuis in Limburg wordt genoemd, om te ageren tegen het stikstofbeleid dat hun provincie inderhaast formuleerde. Het beleid verliep ordelijk en zelfs gemoedelijk.

In heel Nederland zien boeren het stikstofbeleid dat de provincies hebben geformuleerd als te stringent omdat hen reeds toegekende rechten (fosfaat, dieren, vergunningen) worden afgenomen. Limburg gooit niet alle regels overboord, maar doet wel concessies.

Vanmiddag maakte gedeputeerde Ger Koopmans (CDA) bekend dat GS "preciezer" gaat kijken "naar wat veranderd moet worden om houdbare vergunningen te kunnen verstrekken, sterke boerenbedrijven in stand te houden én de kwaliteit van Natura 2000 gebieden te kunnen versterken".

De stapeling van kortingen gaat volgens Koopmans uit de nieuwe regels. Volgens de gedeputeerde is een verwarrende formulering verantwoordelijk voor de indruk onder boeren dat ze bij iedere verandering in het bedrijf gekort kunnen worden. "Dat is helemaal niet de bedoeling", zegt Koopmans omdat dan zelfs geen technische maatregelen meer kunnen worden genomen waarmee stikstofemissies kunnen worden gereduceerd. "En de koppeling met de fosfaatrechten die in de beleidsregels staat, die gaat eruit", verklaarde Koopmans weten. Dit betekent dat de boeren hun dierrechten houden, terwijl Den Haag op de één of andere manier het aantal dieren zal willen reduceren. Hoe dat ook zij, de ongeveer 400 aanwezige boeren begroeten de toezeggingen met gejuich.

Morgen is de laatste grote aangekondigde boerenprotest-bijeenkomst. Dan trekken door de Farmers Defence Force georganiseerde boeren naar Den Haag om daar tegen het landbouwbeleid van de nationale regering te protesteren. Minister Grapperhaus (Justitie) heeft zojuist laten weten dat boeren met trekkers niet welkom zijn op het Binnenhof.

Morgen wordt door de provincies in het zogeheten interprovinciaal overleg over de ontstane situatie vergaderd. Donderdag overleggen de provincies met de minister; later op die dag volgt een Kamerdebat.

In een twitterdraad van 14 bijdragen legt journalist Lukas van der Storm van het Eindhovens Dagblad op een begrijpelijke manier uit waarom boeren boos zijn over het provinciale stikstofbeleid.
Dit artikel afdrukken