"Dinsdag 1 oktober gaan ongeveer 2.000 voertuigen en 10.000 mensen uit alle hoeken van Nederland naar het Malieveld in Den Haag om een statement te geven en politici toe te spreken vanuit de Nederlandse Agrarische sector." Dat schrijven de organisatoren van agractie.nl. vanmiddag in een persbericht.

Ze claimen dat hun actie "wordt gesteund door een zeer groot deel van de bevolking, het bedrijfsleven, en door de periferie rondom de agrarische sector."

Ze hebben de politie gevraagd "op 1 oktober te gedogen dat op de belangrijkste snelwegen vanuit alle delen van het land tractoren gecontroleerd op de rechterbaan rijden. Op deze manier kunnen de Nederlandse burger en het bedrijfsleven via Agractie.nl en de media goed geïnformeerd worden wáár extra drukte te verwachten valt, en hier rekening mee houden."

De politie heeft nog steeds geen toezeggingen gedaan. Een andere domper betreft de toegang van tractoren tot het Malieveld. De organisatoren willen 150 tractoren en 10 vrachtauto’s op het Malieveld opstellen. De andere tractoren en voertuigen hoeven wat hen betreft de stad niet in te komen. De gemeente Den Haag weigert echter de tractoren op het Malieveld.

Het persbericht eindigt met de zin: "Uiteraard zullen wij helder communiceren dat deelnemers aan de Agractie zich aan de regels dienen te houden, echter verwachten wij van de overheid (gemeente en politie) een constructieve praktische instelling om deze Agractie tot een succes te maken met een absoluut minimum aan publieksoverlast."

Volgens de NOS zijn de nodige boeren niet van plan zich te storen aan de weigering van de gemeente Den Haag om hen met tractoren in de stad toe te laten.

Boerderij maakte een serie portretten van boeren die de actie - net als toeleveranciers, waaronder ForFarmers, De Heus, Vion, Gebroeders Fuite, Trioliet en Voergroep Zuid - die de 1 oktober-actie steunen.
Boerderij - Vreedzaam maar resoluut naar Den Haag
  • Deel
Druk af