Kunstmatig zoetstoffen zijn het meest gebruikte voedingsadditief wereldwijd. Zowel dikke als dunne mensen kiezen voor zoetstoffen als suikervervanger om niet dik(ker) te worden. Kunstmatige zoetstoffen gelden als veilig. Toch is er nauwelijks wetenschappelijke onderbouwing voor die opvatting. De onderbouwingen die er zijn, zijn bovendien onderwerp van wetenschappelijke controverse.

Negatieve invloed op darmflora
Een recent onderzoek dat in het gerespecteerde Nature werd gepubliceerd, maakt aannemelijk dat zoetstoffen minder onschuldig zouden kunnen zijn dan wordt aangenomen.

De onderzoekers claimen te hebben aangetoond dat de consumptie van veelgebruikte zoetstoffen leidt tot de ontwikkeling van glucose-intolerantie. Dat betekent dat zij mede kunnen zorgen voor het ontstaan van diabetes. Dat zou komen omdat ze de werking van onze darmflora ontregelen. De ontdekte verstoringen blijken in te grijpen op dezelfde darmgezondheidsaspecten die dunne muizen dik laten worden als hun flora wordt verstoord, zoals recent een baanbrekend poeptransplantatie-onderzoek liet zien. Daarin werd aangetoond dat er een significant verband bestaat tussen darmgezondheid en het ontstaan van obesitas.

Matig het gebruik van zoetstoffen
De onderzoekers achten hun bevindingen voldoende robuust om nadrukkelijk aan te dringen op matiging van het wijdverspreide gebruik van zoetstoffen.

Verschillende bladen besteden vandaag aandacht aan dit voor nieuwe controverses zorgende onderzoek, dat opnieuw de discussie over de (on)veiligheid van de veelgebruikte zoetsof aspartaam aanzwengeld. In de Volkskrant zegt Max Nieuwdorp, internist-endocrinoloog bij het Amsterdams Medisch Centrum (AMC) die als eerste arts een humane poeptransplantie deed bij een ernstig zieke patiënt, dat het onderzoek 'heel netjes is uitgevoerd'. Hij vindt wel dat de hoeveelheid zoetstof waarbij de bloedsuikerspiegel van muizen steeg, in de studie erg hoog was. 'Je zou zo'n dertig cola lights per dag moeten drinken. Dat is absurd veel', zegt hij. 'Toch zijn de resultaten belangrijk, want de studie laat zien dat mensen die al gevoelig zijn voor bloedsuikerproblemen, door bijvoorbeeld overgewicht, diabetes of een slecht eetpatroon, beter af zijn als ze niet te veel zoetstoffen drinken.'

De Volkskrant merkt vervolgens op: "Die conclusie wijkt af van de huidige voedingsrichtlijnen voor diabetes en overgewicht, die in 2010 zijn opgesteld. Daarin worden zoetstoffen aangeraden als suikervervanger, zolang de maximaal toegestane hoeveelheid van zestien glazen lightdrank of gezoete koffie per dag niet wordt overschreden."

Fotocredits: Light, michaelnugent
Dit artikel afdrukken