Stichting Veldleeuwerik stond voor het stimuleren van duurzame voedselketens door een kennis- en educatienetwerk van ruim 300 akkerbouwers, ketenpartijen en onderzoeksinstellingen. Ook bood de Stichting de aangesloten telers een geborgde duurzaamheidssystematiek. Kat in het bakkie voor de landbouwvisie van minister Carola Schouten, zou je denken.

Ja, geïnteresseerd was de minister wel. En ze betreurde het ten zeerste dat Veldleeuwerik moest stoppen. Maar op de rijdende kar springen, deed de minister ook niet. Ze stelde een 'verkenning' voor. Die moest uitwijzen of een eventuele herstart zinvol zou kunnen zijn.

Vorige week vroegen de Kamerleden Jaco Geurts en Helma Lodders hoe het met die verkenning stond. De minister kon hen op hun wenken bedienen met een Kamerbrief.

De Verkenning is afgerond en de verkenner wordt als 'kwartiermaker' aangesteld. Matthé Elema, de voormalig directeur van BO Akkerbouw, moet binnen 1 jaar een nieuw praktijknetwerk voor de akkerbouw opzetten. "Dit netwerk moet een slimme verbinding tot stand te brengen tussen de telers van Veldleeuwerik, die werken aan duurzaamheid in regionale ondernemersgroepen in combinatie met de wensen van de sector, de overheid en het onderzoek. Het doel is om te komen tot een hoogwaardig netwerk van akkerbouwers als onderdeel van de totale kennisinfrastructuur," schrijft Boerenbusiness. Veldleeuwerik was opgericht om zowel een business model (herkenbare grondstoffen voor de industrie die aan een aantal eisen voldoen) als een praktijknetwerk voor boeren te bieden. Alleen het laatste lijkt nu het nieuwe doel. Waarom dat toegevoegde waarde heeft en wie het nieuwe netwerk gaat financieren, laat de minister in het midden.
Dit artikel afdrukken