Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) "betreurt ten zeerste" dat de Stichting Veldleeuwerik per januari 2020 zal stoppen. Dat schrijft zij in een Kamerbrief.

Stichting Veldleeuwerik heeft "in de afgelopen 18 jaar een belangrijke bijdrage geleverd aan het stimuleren van duurzame voedselketens door het faciliteren van een kennis- en educatienetwerk met en door betrokkenen binnen de voedselketen en door het faciliteren van een geborgde duurzaamheidssystematiek." De minister erkent dat het 'unieke praktijknetwerk', zoals Veldleeuwerik-directeur Hedwig Boerrigter de stichting op Foodlog kwalificeerde, een rol kan spelen in het realiseren van haar landbouwvisie. Schouten noemt expliciet het nationaal programma landbouwbodems, het uitvoeringsprogramma gewasbescherming en het herstel van de biodiversiteit.

Bij de toelichting op het besluit om te stoppen, zei Boerrigter dat het haar, ondanks vele gesprekken op allerlei niveau's, niet gelukt was voldoende financiering voor voortzetting los te krijgen. Zij hoopte in ieder geval de bereikte resultaten veilig te kunnen stellen voor de toekomst en mogelijk "als een phoenix uit de as te herrijzen". Die uitspraak lijkt tot de minister doorgedrongen te zijn. ""Mijn ministerie is in gesprek met Stichting Veldleeuwerik over hoe we zo goed mogelijk de inspanningen uit het verleden kunnen benutten en uit kunnen breiden naar de toekomst. Ik ben daarom voornemens om in overleg met Stichting Veldleeuwerik en BO Akkerbouw een verkenner aan te stellen om samen met betrokken akkerbouwers te onderzoeken wat de mogelijkheden hiervoor zijn.
Boerenbusiness - Minister Schouten buigt zich over Veldleeuwerik - Nieuws Stichting Veldleeuwerik
  • Deel
Druk af